ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δεκέμβριος 2011


Κ. Αθανασούλη, Ν. Κανελλόπουλος και Ι. Χολέζας.

Η εργασία πραγματοποιήθηκε για λογαριαμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.