ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Γ. Κάτσου, Κ. Αλτίνογλου, Ι. Γκότση, Κ. Παπαδηµητρίου, Κ. Σταµάτη, Α. Τσουνάκη, Σ. Χανδρινού.

Αθήνα, 2000.