ΦΡΑΓΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

Λ. Αθανασίου, Χ. Ιωάννου, Α. Κώτση, Η. Πούπου, Θ. Τερροβίτη, Σ. Χειµωνίτη.

Αθήνα, 2001.