Αρ. 02. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Αναγνωριστική Έκθεση. 1990.