Αρ. 05. TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ

Δ. Μαρούλη. 1991.