Αρ. 17. ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 1994-1999

Α. Λαμπροπούλου. 1995.