Αρ. 31. ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Α. Μπαλφούσια, Β. Ράπανου, σε συνεργασία με τους Κ. Κωτσή και Ν. Μανωλά. 2000. | ISBN: 960-341-032-2