Αρ. 32. Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΩΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κ. Παχάκη, Φ. Αγγελίδoυ, Ζ. Αvαστασάκoυ, Β. Δεδεγιάv, Ε. Κoυvάρη, Σ. Λέρτα, Π.Ε. Μπαλτζάκη, Στ. Χειμωvίτη-Τερρoβίτη. 2000. | ISBN: 960-341-033-0