Αρ. 38. ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Θ. Τερροβίτη. 2002. | ISBN: 960-341-042-Χ

 

Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση των εξελίξεων που σημειώθηκαν στο μέγεθος και τη δομή της απασχόλησης του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, στην περίοδο 1992 – 2000, καθώς και των επιπτώσεων που είχε η απελευθέρωση της αγοράς των τηλεπικοινωνιών στα μεγέθη αυτά. Με την απελευθέρωση, η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς των τηλεπικοινωνιών άλλαξε ριζικά. Από το μονοπώλιο του ενός κρατικού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών, φθάσαμε στην πλήρη απελευθέρωση της αγοράς.

Η συγκέντρωση των στοιχείων για τον αριθμό των απασχολουμένων και το είδος των θέσεων που δημιουργούνται στις επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών, έγινε τόσο με πρωτογενή έρευνα -μέσω ερωτηματολογίου- όσο και με άλλες μεθόδους που επιτρέπουν οι υφιστάμενες πηγές στατιστικών στοιχείων.

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο αριθμός των απασχολούμενων στον κλάδο, στην περίοδο 1992 – 2000, αυξήθηκε κατά 20%. Αν και σε σύγκριση με τους ιδιαίτερα υψηλούς ρυθμούς με τους οποίους αυξήθηκαν τόσο ο αριθμός των επιχειρήσεων όσο και όλα σχεδόν τα άλλα μεγέθη που χαρακτηρίζουν τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, η αύξηση στην απασχόληση μπορεί να μην ήταν θεαματική, ήταν όμως σχεδόν τετραπλάσια από την αντίστοιχη αύξηση της συνολικής απασχόλησης. Από αυτή την άποψη οι τηλεπικοινωνίες ήταν από τους κλάδους που συνέβαλαν -με υψηλότερο από το μέσο όρο ρυθμό- στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

 

Από την σκοπιά όμως της συμβολής του κλάδου στη συνολική απασχόληση, το συμπέρασμα είναι ότι, οι τηλεπικοινωνίες είναι -και θα παραμείνουν- ένας μικρός οικονομικός κλάδος, αφού δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 1%.