Αρ. 44. Ο ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ν. Βαγιονή, Β. Καφούρου, Ε. Παναγιώτου. 2005. | ISBN: 960-341-062-4

 

Τα Βαλκάνια σε όλο σχεδόν το βάθος του ιστορικού χρόνου αποτελούσαν ένα αναπόσπαστο τμήμα της ιστορικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής εξέλιξης της Ελλάδος. Επομένως, η μελέτη των οποιωνδήποτε εξελίξεων στην περιοχή αυτή έχει άμεσο ενδιαφέρον για τη χώρα μας, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την κατάρρευση του σοσιαλιστικού συστήματος στη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Έτσι, ο μετασχηματισμός του οικονομικού συστήματος των Βαλκανικών χωρών καθώς και οι πολιτικοί μετασχηματισμοί που συντελέσθηκαν στις χώρες αυτές μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μέχρι σήμερα, είχαν και έχουν σημαντικές επιπτώσεις στις πολιτικές σχέσεις τους και στις οικονομικές συναλλαγές τους με τη χώρα μας. Οι οικονομικές προοπτικές οι οποίες ανοίγονται σήμερα για την Ελλάδα είναι άμεση συνάρτηση των παραπάνω εξελίξεων και αποτελούν ένα από τα βασικά ζητήματα που διερευνά η παρούσα εργασία.

 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την Αλβανία, τη Βουλγαρία, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, τη Ρουμανία και τη Σερβία. Αρχικά η εργασία παρουσιάζει τα δομικά χαρακτηριστικά ολόκληρης της μεταπολεμικής οικονομικής εξέλιξης των υπό εξέταση χωρών. Στη συνέχεια εξετάζεται η φύση και οι ιδιαιτερότητες των σύγχρονων οικονομικών σχέσεων αυτών των χωρών με την Ελλάδα. Τέλος γίνεται προσπάθεια για την αποτίμηση των μέχρι τώρα οικονομικών σχέσεων καθώς και για μια εξέταση των προοπτικών αυτών των σχέσεων.