Αρ. 45. EUROPE AND THE INTERNATIONAL ECONOMIC ENVIRONMENT IN 2005: RECENT DEVELOPMENTS AND OUTLOOK

St. Savva-Balfoussias, E. Athanassiou, St. Karagiannis, K. Tsouma. 2006. | ISBN: 960-341-066-7

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία σύνοψη των πρόσφατων τάσεων και των βραχυπροθέσμων προοπτικών της παγκόσμιας οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.


Η παρουσίαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στις εξελίξεις και τις προοπτικές των οικονομιών της Ευρωζώνης, αλλά παράλληλα καλύπτει αναλυτικά και τις τάσεις των οικονομιών των υπολοίπων χωρών με συνοπτικές αναφορές και στις νέες χώρες μέλη της Ένωσης.


Όσον αφορά το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, η ανάλυση εστιάζει στην οικονομική πορεία και τις προοπτικές των οικονομιών των ανεπτυγμένων χωρών, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιαπωνία, ενώ εξετάζονται και οι εξελίξεις σε σημαντικές αναδυόμενες οικονομίες όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. Ταυτόχρονα αναλύονται ορισμένες διεθνείς τάσεις που επηρεάζουν ή αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά τις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες, όπως για παράδειγμα οι εξελίξεις στις τιμές του πετρελαίου και οι συνεχιζόμενες διεθνείς εμπορικές ανισορροπίες.


Η εργασία αποτελεί αναθεωρημένη και επικαιροποιημένη έκδοση της ΄Γενικής Έκθεσης’ (General Report) για την παγκόσμια οικονομία, την οποία προετοίμασε και παρουσίασε η παραπάνω ερευνητική ομάδα του ΚΕΠΕ στο πλαίσιο του συνεδρίου της Ένωσης Ευρωπαϊκών Ινστιτούτων Οικονομικής Συγκυρίας (Association of European Conjuncture Institutes) τον Νοέμβριο του 2005 στις Βρυξέλλες.


Οι αναλύσεις και οι εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στην εργασία βασίζονται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα μέχρι το Μάρτιο του 2006.

 

(Αρχείο PDF…)