Αρ. 49. AΓΡΟΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Π. Παρασκευαΐδη, 2006. | ISBN: 978-960-341-071-3

 

O σκοπός της εργασίας είναι η εκτίμηση και αξιολόγηση της ανταγωνιστικής ικανότητας του αγροτικού τομέα της Ελλάδας έναντι πέντε βαλκανικών χωρών (στα πλαίσια της διαδικασίας μεταβολής των μεταξύ τους εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Οι χώρες αυτές είναι η Αλβανία, η Βουλγαρία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Σερβία-Μαυροβούνιο και η Ρουμανία.


Με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων του διεθνούς εμπορίου, του κόστους παραγωγής σε συγκεκριμένους κλάδους προϊόντων και κατάλληλων τεχνικών εκτιμώνται (α) η πρόοδος του εμπορίου των αγροτικών τομέων Ελλάδας και των πέντε βαλκανικών χωρών, (β) οι διαχρονικές μεταβολές στη διάρθρωση του εμπορίου κλάδων αγροτικών προϊόντων, (γ) τα αμοιβαία οφέλη από το αγροτικό εμπόριο καθώς και (δ) η κατεύθυνση και κατανομή του οφέλους, από την οποία προκύπτει ποια χώρα διαθέτει ανταγωνιστικό δυναμισμό έναντι των υπολοίπων χωρών.


Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι, η διατήρηση και η ενίσχυση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματός του αγροτικού τομέα της χώρας μας έναντι των βαλκάνιων γειτόνων έχουν ως σταθερή βάση τόσο τα πλεονεκτήματα κόστους όσο και την υπεροχή, μακροχρονίως, των πόρων και του έμψυχου και υλικού δυναμικού των επιχειρήσεων των κλάδων εξαγωγής αγροτικών προϊόντων.

 

(Αρχείο PDF…)