Αρ. 23. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κ. Καραμπάτσου-Παχάκη. 1996. | ISBN: 960-341-020-9