Αρ. 26. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Δ. Σακκά. 1996. | ISBN: 960-341-023-3