Αρ. 10. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

K. Kανελλόπουλου, Ι. Χολέζα. 2006.