Αρ. 120. TRANSITION PROFESSIONNELLE ET REMUNERATIONS DES JEUNES LITTERAIRES GRECS: UNE MISE EN EVIDENCE DES STRATEGIES PAR GENRE ET DES TENDANCES DES PAYS DE L’OCDE

K. Athanassouli. 2011. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η μετάβαση των νέων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, 5 χρόνια μετά την αποφοίτησή τους από το Πανεπιστήμιο, στη βάση στοιχείων που συγκεντρώθηκαν με έρευνα πεδίου. Παραδοσιακά, το Κράτος ήταν ο κύριος εργοδότης των φιλολόγων διασφαλίζοντας τους μια σταθερή εργασία στο δημόσιο τομέα. Στις μέρες όμως, ο αυξανόμενος αριθμός των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ο περιορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας στο δημόσιο δυσκολεύουν τις διαδικασίες πρόσληψης. Έτσι, αναλύονται, ανά φύλο, οι προοπτικές απασχόλησης, η ευελιξία της εργασίας καθώς και οι αποδοχές, ceteris paribus, ενός επιστημονικού τομέα όπου κυριαρχεί μεγάλος αριθμός γυναικών σε σημείο που πολλοί αναφέρονται στην εκθήλυνση ή γυναικοποίηση των σχολών αυτών.

 

(pdf)