Αρ. 85. ANOTHER VIEW ON AN OLD INFLATION: ENVIRONMENT AND POLICIES IN THE ROMAN EMPIRE UP TO DIOCLETIAN’S PRICE EDICT

P. I. Prodromidis. 2006. (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2009 στο Journal of European Economic History, 38: 567-605.)

 

(pdf