Αρ. 87. THE PRICE TRANSMISSION MECHANISM IN THE GREEK FOOD MARKET: AN EMPIRICAL APPROACH

Y. Panagopoulos, I. Reziti. 2006. (Εκδοχή του δημοσιεύτηκε το 2008 στο Agribusiness, 24: 6-30.)

(pdf