Αρ. 88. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

E.Π. Μπαλτζάκη. 2006.

 

H παρούσα εργασία πραγματεύεται το πρόβλημα των ιδιωτικοποίησεων και απορρυθμίσεων όσον αφορά, ιδιαίτερα, στα φυσικά μονοπώλια όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες και μεταφορές. Περιγράφει τις βασικές θεωρητικές απόψεις των προσεγγίσεων του Δημοσίου Συμφέροντος της Σχολής του Σικάγου, της θεωρίας των συμβάσεων και των διεκδικησίμων αγορών. Η διαπραγμάτευση δεν είναι εκτενής αλλά δίδει μια επαρκή εικόνα των προβληματισμών επί του θέματος. Τα συμπεράσματα είναι ότι η σύγχρονη τεχνολογία και οι νέες εξελίξεις στο Δίκαιο του Ανταγωνισμού έκαναν δυνατή μια συρρίκνωση του Δημοσίου Τομέα προς όφελος της κοινωνίας.

 

(pdf)