Αρ. 99Α. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Π.I. Προδρομίδης. 2008.  (Κυκλοφορεί και σε αγγλική εκδοχή υπό τον αύξοντα αριθμό 99. Δημοσιεύτηκε το 2010 στο South Eastern Europe Journal of Economics, 8: 111-128.)

 

Η εργασία αξιοποιεί τις μετρήσεις ροών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της  απογραφής του 2001 (από/προς όλους τους δήμους και κοινότητες της χώρας) προκειμένου να προσδιορίσει τις αγορές εργασίας της Ελλάδος. Ως ένδειξη της λειτουργικής ολοκληρώσεως δύο περιοχών τίθεται η ύπαρξις εισροών ή εκροών εργαζομένων από την μία περιοχή στην άλλη ποσοστού ίσου ή ανωτέρου του 15% του συνολικού. Από τα ευρήματα διαπιστώνεται ότι οι οικονομικές ζώνες των Αθηνών (3,9 εκατ. κατοίκων) και Θεσσαλονίκης (1,1 εκατ. κατοίκων) υπερβαίνουν σε έκταση τα ομώνυμα πολεοδομικά συγκροτήματα κατά 8 και 15 φορές, αντιστοίχως• και από κοινού με τις οικονομικές ζώνες των Πατρών (245 χιλ. κατοίκων) και Ηρακλείου (233 χιλ. κατοίκων) συγκεντρώνουν τον μισό πληθυσμό της χώρας. Άλλοι τριάντα-οκτώ σχηματισμοί/συστάδες αστικών δήμων και προαστίων τους, καθώς και δέκα σχετικά απομονωμένοι δήμοι της τάξεως των 20-184 χιλ. κατοίκων συγκεντρώνουν από κοινού το ένα τέταρτο του πληθυσμού. Ο υπόλοιπος πληθυσμός κατανέμεται σε δέκα μικρότερες συστάδες δήμων/κοινοτήτων και 607 (σχετικά αποκομμένους) μεμονωμένους δήμους/κοινότητες. Η διασπορά των 617 αυτών σχηματισμών προσιδιάζει στο γεωγραφικό ανάγλυφο της χώρας, αλλά διαφοροποιείται αισθητά από τη συμβατική εικόνα των 13 περιφερειών και 54 νομών, στη βάση της οποίας εν πολλοίς διαμορφώνονται οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις της πολιτείας. Ως εκ τούτου, ίσως είναι σκόπιμο το χωρικό επίπεδο ασκήσεως των πολιτικών απασχολήσεως, ανεργίας και κοινωνικής συνοχής να αναπροσαρμοστεί.

 

(pdf)