Αρ. 131. HUMAN CAPITAL EFFECTS ON TECHNICAL INEFFICIENCY: A STOCHASTIC FRONTIER ANALYSIS ACROSS SECTORS OF THE GREEK ECONOMY

S. Dimelis, S.K. Papaioannou. 2013. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2014 στο International Review of Applied Economics, 28.6: 797-812.)

  

Η κύρια συνεισφορά αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των επιπτώσεων από τη χρήση του ανθρώπινου κεφαλαίου στην τεχνική αποτελεσματικότητα των κλάδων της ελληνικής οικονομίας. Η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής γίνεται με την ταυτόχρονη εκτίμηση μιας στοχαστικής εν δυνάμει συνάρτησης παραγωγής και ενός υποδείγματος τεχνικής αναποτελεσματικότητας σε ένα σύνολο στατιστικών δεδομένων που καλύπτει 15 μονοψήφιους κλάδους, για την περίοδο 2000-2005.

 

Τα οικονομετρικά αποτελέσματα δείχνουν ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της αναποτελεσματικότητας των ελληνικών κλάδων. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι αρνητικές επιπτώσεις του ανθρώπινου κεφαλαίου στην τεχνική αναποτελεσματικότητα εστιάζονται, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών της ελληνικής οικονομίας. Οι πιο αποτελεσματικοί κλάδοι προέρχονται, επίσης, από τον τομέα των υπηρεσιών και περιλαμβάνουν αυτούς της εκπαίδευσης, της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης και της ακίνητης περιουσίας, εκμίσθωσης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, με μέση απόδοση άνω του 90%.


(pdf)