Αρ. 135. REASSESSING THE ASYMMETRIES AND RIGIDITIES IN THE INTEREST RATE PASS THROUGH PROCESS: A HIDDEN CO-INTEGRATION APPROACH

Y. Panagopoulos, A. Spiliotis. 2014. (Mε ελληνική περίληψη.) (Δημοσιεύτηκε το 2015 στο Credit and Capital Markets, 48.3: 477-500.)

 

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει ως σκοπό να διερευνήσει την ύπαρξη δυσκαμψίας και συμμετρίας ή ασυμμετρίας σε ότι αφορά την άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω των επιτοκίων χονδρικής (wholesale rates) στις πιο μεγάλες και ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου (G5). Η εξέταση της ύπαρξης των δυο προαναφερθέντων στοιχείων θεωρείται κρίσιμη στην προσπάθεια που κάνουν οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου για μια πιο συντονισμένη και κατ’ επέκταση πιο αποτελεσματική νομισματική και πιστωτική πολιτική. Συγκεκριμένα εξετάζεται ο τρόπος, το μέγεθος και η ταχύτητα μετάδοσης των μεταβολών των επιτοκίων χονδρικής (wolesale rates) προς τα επιτόκια λιανικής (retail rates) του τραπεζικού συστήματός τους.

 

Με βάση τα οικονομετρικά αποτελέσματα, τα οποία παρήχθησαν με την χρήση της οικονομετρικής μεθόδου της κρυμμένης συν-ολοκλήρωσης (hidden co-integration) γίνεται εμφανές ότι υπάρχει διαφοροποίηση σε ότι αφορά τις δυσκαμψίες αλλά και τις ασυμμετρίες μεταξύ των εξεταζόμενων χωρών στην άσκηση νομισματικής πολιτικής μέσω των επιτοκίων χονδρικής προς το τραπεζικό τους σύστημα. Το γεγονός αυτό μας αφήνει με ένα σαφή και ανοικτό προβληματισμό ότι η όποια ομογενοποίηση του διεθνούς τραπεζικού συστήματος και ειδικότερα των πέντε πιο ανεπτυγμένων οικονομιών του κόσμου (G5) έχει ακόμα αρκετό δρόμο μέχρι να επιτευχθεί.


(pdf)