DP 147 exof 200x294

Αρ. 147. THE EFFECTS OF FINANCIAL AND HOUSING WEALTH ON PRIVATE CONSUMPTION IN GREECE

E. Αthanassiou, E. Tsouma. 2015. (Mε ελληνική περίληψη.)

 

DP 147 exof 200x294H παρούσα εργασία διερευνά τις επιπτώσεις του πλούτου των νοικοκυριών στην ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, υπό το φως των σημαντικών αλλαγών στον πλούτο των νοικοκυριών στην Ελλάδα κατά τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, αλλά και δεδομένου τόσο του υψηλού μεριδίου της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ της χώρας, όσο και του καθοριστικού της ρόλου στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο ΑΕΠ. Στην εργασία διαχωρίζονται οι επιδράσεις του χρηματοοικονομικού πλούτου (financial wealth) από εκείνες του οικιστικού πλούτου (housing wealth), για να εκτιμηθεί χωριστά η επίπτωση της κάθε μίας από αυτές τις δύο συνιστώσες στην κατανάλωση. Η ανάλυση διεξάγεται για πρώτη φορά για την Ελλάδα, και συνεισφέρει σημαντικά στη σχετική βιβλιογραφία που πραγματεύεται τις επιπτώσεις του πλούτου στην κατανάλωση. Για την ανάλυση γίνεται χρήση τριμηνιαίων στοιχείων για την περίοδο 2000-2014, συμπεριλαμβανομένης μιας χρονολογικής σειράς για τον οικιστικό πλούτο, η οποία κατασκευάστηκε για τους σκοπούς της εργασίας. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συγκλίνουν στην ύπαρξη στατιστικά σημαντικής σχέσης συνολοκλήρωσης μεταξύ της κατανάλωσης και του πλούτου, με θετική επίδραση του οικιστικού πλούτου σε μακροπρόθεσμo ορίζοντα. Βραχυχρόνια, τόσο ο χρηματοοικονομικός όσο και ο οικιστικός πλούτος φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της κατανάλωσης, με τη σημασία του οικιστικού πλούτου να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με εκείνη του χρηματοοικονομικού πλούτου.


(pdf)