Αρ. 16. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΙΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ

Π. Παρασκευαΐδη. 1992.