Αρ. 17. EXPORT TRADING COMPANIES: ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κ. Ευστρατόγλoυ. 1992.