Αρ. 25. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Α. Γκαvά, Φ. Ζερβoύ, Α. Κώτση. 1993.