Αρ. 56. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤOΥ 1970 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)

Θ. Κατσαvέβα. 1996.