Αρ. 48. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Π. Κομίλη, Ν. Βαγιονή. 2000. | ISBN: 960-341-036-5