Αρ. 57. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ: ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σ. Χανδρινού σε συνεργασία με Κ. Αλτίνογλου, Α. Πεπέ. 2005. | ISBN: 960-341-053-5

 

Σκοπός της μελέτης είναι να εκτιμηθούν πιθανές διαφορές στις τεχνολογίες παραγωγής των μεταποιητικών επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους απασχόλησης. Η προσπάθεια έγκειται στο να εκτιμηθούν οι οικονομίες κλίμακας σε κάθε τάξη μεγέθους επιχειρήσεων και να συγκριθεί η αποδοτικότητα των ΜΜΕ σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις. Επίσης εκτιμάται η ευελιξία των ΜΜΕ και των μεγάλων επιχειρήσεων σε όρους υποκατάστασης των συντελεστών παραγωγής.


Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις είναι περισσότερο αποδοτικές σε σχέση με τις ΜΜΕ. Μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις είναι ευέλικτες με τις πρώτες να υπερτερούν σε ευελιξία.


Το μέγεθος αποτελεί την αναγκαία συνθήκη για αποδοτική και ευέλικτη παραγωγή.

 

(αρχείο pdf…)