Αρ. 62. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ

Σ. Σπαθή. 2005. | ISBN: 960-341-060-8

 

Στη μελέτη αυτή αναλύεται η ζήτηση, εξετάζεται περιγραφικά η κίνηση επιβατών αεροπορικώς-ακτοπλοϊκώς ως και η κίνηση οχημάτων ακτοπλοϊκώς σε επίπεδο νομού και νησιού. Προσδιορίζονται και εκτιμώνται οι παράγοντες της επιβατικής ζήτησης των δύο μέσων που ενώνουν απευθείας τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη με την Αττική. Η ανάλυση έγινε με οικονομετρική προσέγγιση σε επίπεδο νομού και εκτιμήθηκαν οι ελαστικότητες της ζήτησης χειμώνα-καλοκαίρι ως προς τις τιμές εισιτηρίων, την ποιότητα υπηρεσιών, το εισόδημα, και τον τουρισμό. Ερευνάται επίσης αν υπάρχει ανταγωνισμός ή συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο μέσων. Η οικονομετρική μέθοδος βασίζεται στη μη στασιμότητα των χρονολογικών σειρών, οι μακροχρόνιες σχέσεις τους εκτιμώνται με τη μέθοδο της συνολοκλήρωσης με βραχυχρόνια υποδείγματα διόρθωσης σφάλματος.

Συγκρίνονται τα στοιχεία της κίνησης με στοιχεία οικονομικά, δημογραφικά, τουριστικής υποδομής κλπ. των νησιών και εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα χρήσιμα ενόψει των επερχόμενων μεταβολών της απελευθέρωσης των αγορών. Επισημαίνεται η ανάγκη εξασφάλισης ενός επιπέδου συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης, ιδίως των νησιών χαμηλής ζήτησης, που είναι συνδεδεμένη με τη γενικότερη ανάπτυξη, διατήρηση και μείωση της απομόνωσης του νησιωτικού χώρου.

 

(αρχείο pdf)