Αρ. 63. A REGIONAL ANALYSIS OF DECLARED INCOMES IN GREECE

P.I.K. Prodromidis. 2006. | ISBN: 960-341-064-0

 

Η μελέτη πραγματεύεται το θέμα της χωρικής κατανομής του εισοδήματος ξεφεύγοντας από το σύνηθες σχήμα των νομών ή διοικητικών περιφερειών. Επι τούτου, προβαίνει στην χωρική απεικόνιση των τοπικών εισοδηματικών στοιχείων της χώρας σε επίπεδο 895 δήμων/κοινοτήτων και ταχυδρομικών τομέων. Στη συνέχεια επιχειρείται η οικονομετρική ανάλυση των μέσων δηλωθέντων τοπικών εισοδημάτων η οποία επιτρέπει:

 

(α) την απομόνωση των επιδράσεων των χωρικών ιδιαιτεροτήτων από δημογραφικά και άλλα χαρακτηριστικά (λ.χ., την πληθυσμιακή πυκνότητα, τη δημογραφική και εκπαιδευτική σύνθεση του πληθυσμού, την απασχόλησή του, την ύπαρξη αλλοδαπών, κ.ά.), και

 

(β) την συγκριτική μελέτη εναλλακτικών χωρικών ομαδοποιήσεων (συμπεριλαμβανομένης της εξειδικεύσεως που βασίζεται στην ισχύουσα περιφερειακή οργάνωση της Ελλάδος).

 

Πιο συγκεκριμένα, εξετάζεται η χωρική κατανομή του εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα με τη βοήθεια δύο πηγών τοπικών στοιχείων διαφορετικής προέλευσης: των δημογραφικών της απογραφής του 2001, και των εισοδηματικών του 2002 που αφορούν στα δηλωθέντα εισοδήματα του προηγουμένου έτους. Είναι ίσως η πρώτη φορά που οι πηγές αυτές συνδυάζονται και αξιοποιούνται με τον τρόπο αυτό, με αντικειμενικό σκοπό να συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του περιφερειακού προβλήματος της χώρας.

Για αναλυτικότερη ανάπτυξη βλ. το αρχείο που έπεται.

 

(αρχείο pdf…)