Αρ. 46. ΤΕΧΝΟΛΟΓIΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕIΑΚΩΝ ΠIΝΑΚΩΝ ΕIΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ 1980 – 1985 ΚΑI ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕIΣΡΟΩΝ – ΕΚΡΟΩΝ 1990 ΤΗΣ ΕΛΛΗΝIΚΗΣ ΟIΚΟΝΟΜIΑΣ

Π.Χ. Λίβα. 1996. | ISBN: 960-341-025-X