Οικονομικά του πρωτογενούς τομέως, φυσικών πόρων, περιβάλλοντος και οικολογίας