ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ)

Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Διεξάγει εφαρμοσμένες αναλύσεις σε θέματα της ελληνικής οικονομίας και παρέχει στην κυβέρνηση μελετητικές υπηρεσίες σε  θέματα οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Το ερευνητικό του έργο εστιάζεται στους εξής τομείς: (α) Μακροοικονομική Ανάλυση και Προβλέψεις, (β) Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική, (γ) Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνικές Πολιτικές και (δ) Κλαδικές Αναλύσεις και Αναπτυξιακές Πολιτικές.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του εντάσσεται και η δημοσίευση των εξής σειρών:

Μελέτες. Πρωτότυπες εργασίες που διερευνούν συγκεκριμένα επιστημονικά θέματα με σύγχρονες αναλυτικές μεθόδους.

ΕκθέσειςΣύνθετες ερευνητικές εργασίες με κλαδική, περιφερειακή ή εθνική διάσταση. Παρουσιάζουν τεκμηριωμένα και συστηματικά τις εξελίξεις, τα προβλήματα, τις δυνατότητες και προοπτικές, καθώς και τις κατευθύνσεις πολιτικής στο ερευνώμενο θέμα.
Εργασίες για συζήτηση. Ερευνητικές εργασίες εν εξελίξει, που στοχεύουν στη λήψη εποικοδομητικών σχολίων και γενικότερα συμβάλλουν στην καλλιέργεια του επιστημονικού διαλόγου.
Ερευνητικές συνεργασίες. Εργασίες που εκπονούνται από κοινού με άλλα ερευνητικά ιδρύματα ή συναφείς οργανισμούς.
Οικονομικές Εξελίξεις. Τετραμηνιαίο περιοδικό τακτικής επισκόπησης των εξελίξεων και αναλυτικών άρθρων επί ενός επίκαιρου θέματος.
Ελληνική Οικονομία. Μηνιαίο περιοδικό ενημέρωσης για τις εγχώριες και διεθνείς οικονομικές εξελίξεις.

 Το ερευνητικό προσωπικό του ΚΕΠΕ συγκροτείται από επιστήμονες, κυρίως οικονομολόγους κατόχους διδακτορικών τίτλων.

 Η ειδική ερευνητική Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ διαθέτει πλούσια συλλογή βιβλίων, περιοδικών εκδόσεων και λοιπών εντύπων στις κοινωνικές επιστήμες, με έμφαση στα οικονομικά, και συμβάλλει σημαντικά στην υποβοήθηση της οικονομικής έρευνας στην Ελλάδα.

 Το ΚΕΠΕ βρίσκεται σε επικοινωνία με αντίστοιχα επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού και ανταλλάσσει εκδόσεις, όπως και απόψεις και πληροφορίες, σε θέματα τρεχουσών οικονομικών εξελίξεων και μεθόδων οικονομικής έρευνας.