ΙΣΤΟΡΙκο

1959 - 1961

Η προϊστορία

Τo Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών». Η απόφαση για την ίδρυση του ελήφθη από τον τότε Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφώντος Ε. Ζολώτα.

1961 -1964

Τα πρώτα χρόνια

Την οργάνωσή του ΚΟΕ ανέλαβε ως πρώτος Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ο καθηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος  μετακλήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το Πανεπιστήμιο Berkeley των ΗΠΑ. Μαζί του ο στενός του συνεργάτης, καθηγητής, Α. Πεπελάσης (Αναπληρωτής Διευθυντής 1962-1963, όταν ο Α. Παπανδρέου ήταν ξανά στο Μπέρκλεϋ), Π. Παναγιωτόπουλος (Αναπληρωτής Διευθυντής 1963) και Γ. Κουτσουμάρης. Ο τελευταίος έγινε Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου στην δεύτερη υποπερίοδο, μετά την αποχώρηση του Α. Παπανδρέου από το Κέντρο, δηλαδή από το 1964 έως το 1967.

1964 -1967

Θεσμικές αλλαγές

Το ΚΟΕ έγινε Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και πέραν της οικονομικής έρευνας και της εκπαίδευσης νέων οικονομολόγων προστέθηκε στις βασικές λειτουργίες η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, η παρακολούθηση και ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η κατάρτιση προτάσεων οικονομικής πολιτικής, ενώ την εποπτεία του ανέλαβε το Υπουργείο Συντονισμού (Ν. 4356/28-8-1964).

1967-1974

Επταετία

Νέος επιστημονικός διευθυντής ανέλαβε ο ανώτερος στην ιεραρχία ερευνητής του ΚΕΠΕ Δρ. Η. Μπαλόπουλος, ο οποίος και παρέμεινε σ’αυτή τη θέση καθ’όλη τη διάρκεια της περιόδου.

Το 1968 εκδόθηκε η τελευταία έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Προγράμματος 1966-1970, ενώ κατά την ίδια περίοδο εκδόθηκε τόσο το τελικό κείμενο όσο και η περίληψη του Προγράμματος 1968-1972 (που ουσιαστικά επικαιροποιούσε το Πρόγραμμα 1966-1970) καθώς και το «Σχέδιον Προτύπου Μακροχρονίου Αναπτύξεως της Ελλάδος 1971-1985 (μέρος Α: Γενικαί Κατευθύνσεις Αναπτύξεως, Μέρος Β: Κατευθύνσεις Αναπτύξεως Τομέων, Περιφερειών και Χωροταξικής Διαρθρώσεως». Στο πλαίσιο του τελευταίου εκδόθηκαν 24 εκθέσεις, όλες το 1972.

Μία καινούρια δραστηριότητα του ΚΕΠΕ κατά την περίοδο αυτή ήταν η δημιουργία και λειτουργία της «Μονάδας Έρευνας και Ανάπτυξης Συστημάτων» (Business Unit) τo 1971. Αντικείμενό της ήταν η εκπόνηση εφαρμοσμένων μελετών για την προώθηση συγκεκριμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (π.χ. χαλυβουργίας, ηλεκτρονικών, έτοιμων ενδυμάτων κλπ.).

1974-1987

Η ακμή του προγραμματισμού

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη έμφαση που έδωσε το ίδρυμα στην εκπόνηση προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η τάση, εμφανής από την προηγούμενη περίοδο, αντανακλούσε αφ’ ενός τον έντονο προβληματισμό της κοινωνίας γενικότερα και της πολιτικής ηγεσίας ειδικότερα για την ανάπτυξη της χώρας και αφ’ ετέρου τον σημαντικό ρόλο που πίστευαν ότι επιτελούσε ο προγραμματισμός στην αναπτυξιακή διαδικασία.

1987-1997

Μία μεταβατική περίοδος

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου στο ΚΕΠΕ εκδόθηκαν συνολικά 37 εργασίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό. Απ’ αυτές οι οκτώ εκδόθηκαν στη σειρά «Θέματα Προγραμματισμού» (σειρά που ξεκίνησε το 1984), οι δύο ήταν εκθέσεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 1986-1989, και οι 26 εκθέσεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 1988-1992. Επιπρόσθετα, το 1990 εκδόθηκε και ένας συλλογικός επετειακός τόμος, μη σχετιζόμενος με συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Από την άλλη πλευρά, σε σειρές ερευνητικού χαρακτήρα εκδόθηκαν 21 εργασίες, όλες στη σειρά «Μελέτες». Τέλος, εκδόθηκαν είκοσι οκτώ εργασίες στη σειρά «Εκθέσεις» και επτά στη σειρά «Στατιστικά Στοιχεία», ενώ αξίζει να σημειωθεί η προσπάθεια που έκανε το ΚΕΠΕ στα τέλη της περιόδου να εκδώσει ένα καθαρά επιστημονικό περιοδικό, τα Οικονομικά, το πρώτο τεύχος του οποίου κυκλοφόρησε το 1997. Επίσης το ΚΕΠΕ δραστηριοποιήθηκε σε κάποιο βαθμό στις διαδικασίες κατάρτισης διαφόρων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, όπως, π.χ. ΠΕΠ, ΣΠΑ, INTERREG και ENVIREG.

1998 – 2010

Το Νέο ΚΕΠΕ

Με τον Ν. 2579/17 τον Φεβρουάριο του 1998 (άρθρα 18-26) το ΚΕΠΕ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ. Δύο χρόνια μετά την αλλαγή του ΚΕΠΕ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ με το ΠΔ 4/10-3-2000, επήλθαν ορισμένες βασικές αλλαγές που έφεραν το ΚΕΠΕ πολύ πιο κοντά στα πρότυπα των ερευνητικών ιδρυμάτων.  Στην περίοδο αυτή, με βάση το νέο νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Επιστημονικός Διευθυντής ταυτίζονται.
Επίσης έγιναν αλλαγές στο οργανωτικό διάγραμμα καθώς και στα κριτήρια ένταξης και προαγωγών του προσωπικού.

Άρχισε να στρέφεται περισσότερο στην οικονομική έρευνα και να έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το Υπουργείο Οικονομικών. Τότε αυξήθηκαν οι συμμετοχές του ερευνητικού προσωπικού σε επιστημονικά συνέδρια, τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Μέχρι και σήμερα ορισμένοι ερευνητές εκπροσωπούν το ίδρυμα ή τη χώρα σε τακτές συναντήσεις διάφορων διεθνών οργανισμών (ΟΟΣΑ, ΟΗΕ, AIECE κ.λπ.)

Οι νέες τάσεις απεικονίζονται πεντακάθαρα και στις εκδόσεις της περιόδου. Το 2000 κυκλοφόρησε και το δεύτερο τεύχος του περιοδικού Οικονομικά, το οποίο δυστυχώς ήταν και το τελευταίο. Μεγαλύτερη επιτυχία είχε η έκδοση του περιοδικού Οικονομικές Εξελίξεις. Το περιοδικό εξέταζε τις πρόσφατες εξελίξεις της οικονομίας και εκδιδόταν ανά τετράμηνο. Το πρώτο τεύχος κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2002 και η έκδοση συνεχίστηκε μέχρι τον Απρίλιο του 2006, οπότε και διεκόπη προσωρινά. Το περιοδικό επανεκδόθηκε το Μάιο του 2010 (τεύχος 12) και από τότε εκδίδεται με την ίδια συχνότητα ανελλιπώς έως σήμερα.

Λόγω της μεγάλης μείωσης του προσωπικού μέσα στα χρόνια 1997-2007, το ΚΕΠΕ αναγκάσθηκε να αλλάξει έδρα και έτσι μετακόμισε από το κτίριο στην οδό Ιπποκράτους στο νέο κτίριο, όπου στεγάζεται μέχρι και σήμερα στην οδό Αμερικής 11 Κολωνάκι.

Το ΚΕΠΕ Σήμερα

Στην πολυετή λειτουργία του το ΚΕΠΕ έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του (σήμερα ξεπερνάει τις 700)

To 2017 δημιουργήθηκε το αποθετήριο Oeconomicus του ΚΕΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή τις δημοσιεύσεις των σειρών του από το 2000 έως σήμερα καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό εκδόσεων παλαιότερων ετών.

Τον Απρίλιο του 2019 το ΚΕΠΕ ανέλαβε τη σύσταση και τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας (National Productivity Board). Από τότε εκδίδεται η ετήσια έκθεση, η οποία παρέχει μια ευρεία και αναδρομική συστηματική αποτύπωση των σημαντικών τάσεων, χαρακτηριστικών και πτυχών της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της χώρας σε μακροοικονομικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο.

Σήμερα, το ΚΕΠΕ αποτελεί το μεγαλύτερο ερευνητικό ίδρυμα για την οικονομική επιστήμη στην Ελλάδα με αντικείμενο την διερεύνηση θεμάτων που αφορούν στην ελληνική οικονομία. Εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και αποτελεί συμβουλευτικό όργανο αυτού.

ΙΣΤΟΡΙΑ TOY ΚΕΠΕ

Τo Kέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) ιδρύθηκε το 1959 ως μία μικρή ερευνητική μονάδα με την επωνυμία «Κέντρον Οικονομικών Ερευνών». Η απόφαση για την ίδρυση του ελήφθη από τον τότε Πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Γ. Καραμανλή, κατόπιν εισηγήσεως του τότε Διοικητού της Τραπέζης της Ελλάδος, Ξενοφώντος Ε. Ζολώτα.

1959-1961

Την οργάνωσή του ΚΟΕ ανέλαβε ως πρώτος Επιστημονικός Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ο καθηγητής Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, ο οποίος μετακλήθηκε για αυτόν τον σκοπό από το Πανεπιστήμιο Berkeley των ΗΠΑ. Μαζί του ο στενός του συνεργάτης, καθηγητής, Α. Πεπελάσης (Αναπληρωτής Διευθυντής 1962-1963, όταν ο Α. Παπανδρέου ήταν ξανά στο Μπέρκλεϋ), Π. Παναγιωτόπουλος (Αναπληρωτής Διευθυντής 1963) και Γ. Κουτσουμάρης…

1961-1964

Το ΚΟΕ έγινε Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) και πέραν της οικονομικής έρευνας και της εκπαίδευσης νέων οικονομολόγων προστέθηκε στις βασικές λειτουργίες η κατάρτιση σχεδίων βραχυχρόνιων, μεσοχρόνιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων ανάπτυξης, περιφερειακής και χωροταξικής ανάπτυξης και δημοσίων επενδύσεων, η παρακολούθηση και ανάλυση των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων εξελίξεων στην ελληνική οικονομία, η κατάρτιση προτάσεων οικονομικής πολιτικής, ενώ την εποπτεία…

1964-1967

Νέος επιστημονικός διευθυντής ανέλαβε ο ανώτερος στην ιεραρχία ερευνητής του ΚΕΠΕ Δρ. Η. Μπαλόπουλος, ο οποίος και παρέμεινε σ΄αυτή τη θέση καθ΄όλη τη διάρκεια της περιόδου.Το 1968 εκδόθηκε η τελευταία έκθεση που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου Προγράμματος 1966-1970, ενώ κατά την ίδια περίοδο εκδόθηκε τόσο το τελικό κείμενο όσο και η περίληψη του Προγράμματος 1968-1972 (που ουσιαστικά επικαιροποιούσε…

1967-1974

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από την αυξανόμενη έμφαση που έδωσε το ίδρυμα στην εκπόνηση προγραμμάτων οικονομικής ανάπτυξης. Αυτή η τάση, εμφανής από την προηγούμενη περίοδο, αντανακλούσε αφ’ ενός τον έντονο προβληματισμό της κοινωνίας γενικότερα και της πολιτικής ηγεσίας ειδικότερα για την ανάπτυξη της χώρας και αφ’ ετέρου τον σημαντικό ρόλο που πίστευαν ότι επιτελούσε ο προγραμματισμός στην αναπτυξιακή διαδικασία.

1974-1987

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου στο ΚΕΠΕ εκδόθηκαν συνολικά 37 εργασίες που σχετίζονται με τον προγραμματισμό. Απ’ αυτές οι οκτώ εκδόθηκαν στη σειρά «Θέματα Προγραμματισμού» (σειρά που ξεκίνησε το 1984), οι δύο ήταν εκθέσεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 1986-1989, και οι 26 εκθέσεις που συντάχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 1988-1992. Επιπρόσθετα, το 1990 εκδόθηκε και ένας…

1987-1997

Με τον Ν. 2579/17 τον Φεβρουάριο του 1998 (άρθρα 18-26) το ΚΕΠΕ μετατράπηκε σε ΝΠΙΔ. Δύο χρόνια μετά την αλλαγή του ΚΕΠΕ από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ με το ΠΔ 4/10-3-2000, επήλθαν ορισμένες βασικές αλλαγές που έφεραν το ΚΕΠΕ πολύ πιο κοντά στα πρότυπα των ερευνητικών ιδρυμάτων. Στην περίοδο αυτή, με βάση το νέο νόμο, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου…

1998-2010

Στην πολυετή λειτουργία του το ΚΕΠΕ έχει να επιδείξει ένα πολυδιάστατο επιστημονικό έργο το οποίο αντανακλάται στις εκδόσεις του (σήμερα ξεπερνάει τις 700) To 2017 δημιουργήθηκε το αποθετήριο Oeconomicus του ΚΕΠΕ, το οποίο περιλαμβάνει σε ψηφιακή μορφή τις δημοσιεύσεις των σειρών του από το 2000 έως σήμερα καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό εκδόσεων παλαιότερων ετών. Τον Απρίλιο του…

2010-ΣΗΜΕΡΑ
ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Σ. ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ, ΑΠΟ ΤΟ 1960 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ

Όλοι παρατίθενται με την ιδιότητα που έφεραν κατά την έναρξη της θητείας τους στο ΚΕΠΕ (και όχι με την όποια μεταγενέστερη ιδιότητα).

Σημειώνεται ότι από τον Φεβρουάριο του 1998 η θέση του Επιστημονικού Διευθυντού και του Προέδρου του Δ.Σ. ταυτίζεται.

Επιστημονικοί Διευθυντές + -

 • Νικόλαος Θεοχαράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015-2019
 • Μιχαήλ Ψαλιδόπουλος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015
 • Νικόλαος Φίλιππας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2013-2015
 • Παναγιώτης Κορλίρας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010-2013
 • Κυπριανός Προδρομίδης, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2004-2009
 • Θεόδωρος Λιανός, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2002-2004
 • Γεώργιος Ζανιάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1998-2001
 • Βασίλειος Δρουκόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994-1997
 • Τρύφων Κολλίντζας, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1993
 • Μαρία Κωνσταντοπούλου, Καθηγήτρια Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989-1992
 • Ηρακλής Πολεμαρχάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Columbia (ΗΠΑ), 1987-1988
 • Λούκα Κατσέλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Yale (ΗΠΑ), 1982-1986
 • Ρηγίνος Θεοχάρης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1978-1981
 • Ευάγγελος Βολουδάκης, Διευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1974-1977
 • Ηλίας Μπαλόπουλος, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1967-1974
 • Γεώργιος Κουτσουμάρης, Καθηγητής Πολιτειακού Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Hayward (ΗΠΑ), 1964-1967
 • Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Berkeley (ΗΠΑ), 1960-1964

   

Αναπληρωτές Επιστημονικού Διευθυντή + -

 • Λουκής Αθανασίου, Ερευνητής Α', ΚΕΠΕ, 1979-1998
 • Γεώργιος Χιώτης, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1974
 • Παναγιώτης Παυλόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1971-1973
 • Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Stanford (ΗΠΑ), 1963
 • Αδαμάντιος Πεπελάσης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Davis, 1962-1963

Πρόεδροι Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) + -

 

 • Ανδρέας Κιντής, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1997
 • Σταύρος Θωμαδάκης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1994-1997
 • Κωνσταντίνος Δρακάτος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1990-1993
 • Γεώργιος Προβόπουλος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1989-1990
 • Αργύρης Φατούρος, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1987-1989
 • Αλέξανδρος Σαρρής, Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1983-1987
 • Παναγιώτης Καραδήμας, Καθηγητής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 1981-1982
 • Βασίλειος Σαρσέντης, Καθηγητής Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιώς (νυν Πανεπιστήμιο Πειραιώς), 1979-1981
 • Δημήτριος Χαλικιάς, Διευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1976-1979
 • Γεώργιος Χαλκιόπουλος, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (νυν Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), 1974-1976
 • Κωνσταντίνος Παπαγιάννης, Υποδιευθυντής Μελετών Τραπέζης Ελλάδος, 1973-1974
 • Δημήτριος Δελιβάνης, Καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 1967-1973
 • Γεώργιος Κουτσουμάρης, Καθηγητής Πολιτειακού Κολλεγίου της Καλιφόρνιας, Hayward (ΗΠΑ), 1964-1967
 • Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας, Berkeley (ΗΠΑ), 1960-1964

Αναπληρωτές Προέδρου Δ.Σ. (από Φεβρουάριο 1998) + -

 • Μιχαήλ Ριγήνος, Καθηγητής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, από το 2019
 • Νικόλαος Φράγκος, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2015-2019
 • Στυλιανός Κατρανίδης Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 2013-2015
 • Ηλίας Τζαβαλής, Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2010-2013
 • Θεόδωρος Σκούντζος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς, 2004-2009
 • Γεώργιος Ταβλάς, Ειδικός Οικονομικός Σύμβουλος Τραπέζης Ελλάδος, 2002-2004
 • Νικόλαος Τάτσος, Καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου, 1998-2001