ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Ψυχομάνης Γεώργιος

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Διευθυντής Τομέα Διοίκησης

Καπονικολού Βασιλική

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Μακρή Αντωνία

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Ξηρός Αναστάσιος

ΥΕ Επιμελητών Κλητήρων

Οικονόμου Ευθυμία

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Τσιρώνη Ειρήνη

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Κουνελάκη Μαρία

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Προϊσταμένη

Βαχλιώτη Βασιλική

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Δακόλιας Αθανάσιος

ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού

Νομικοί Σύμβουλοι

Γιαννιώτης Συμεών

Τζότζολα Βασιλική