ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμήμα Βιβλιοθήκης

Δαφνιά Σταυρούλα

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Ελευθεριάδης Χρήστος

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Τουλίτση Ευαγγελία

ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας

Κέντρο Πληροφορικής

Σκούμπας Λάζαρος

ΠΕ Πληροφορικής

Προϊστάμενος