Γ. Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνικές Πολιτικές

Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνικές Πολιτικές

• Αγορά εργασίας και απασχόληση

Κοινωνική πρόνοια και ασφάλιση

• Εκπαίδευση και μεταναστευτική πολιτική

Ευρωπαϊκή οικονομία και κοινωνία

 

Συντονίστρια

Μέλη:

Δρ. Κανελλόπουλος Νικόλαος

Δρ. Καραγιάννη Ρωξάνη

Κα. Κώτση Αγαπούλα

Δρ. Παναγιώτου Ελευθερία

Δρ. Προδρομίδης Πρόδρομος

Δρ. Χολέζας Ιωάννης