Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Δ'
Οικονομετρία - Ποσοστικές Μέθοδοι
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (με έμφαση στη Συνολοκλήρωση) στην Οικονομική, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική, Αποτίμηση Αξίας Τραπεζών, Αποτίμηση Αξίας Αθλητικών Ομάδων και Σταδίων, Τραπεζική Οικονομική, Υποδείγματα ARDL
Αμερικής 11, 10672, Αθήνα

Ανεργία και θέσεις εργασίας
Αποτίμηση αξίας τραπεζών και ο ρόλος της διαφθοράς του δημοσίου τομέα
Αποτίμηση αξίας των αθλητικών ομάδων και σταδίων
Διασύνδεση αγοραστικής δύναμης, διαφθοράς και μεταναστευτικών ροών
Διερεύνηση εμπορικού ισοζυγίου και συναλλαγματικών ισοτιμιών
Εναλλακτικοί τρόποι θωρακίσεως του τραπεζικού συστήματος
Προσδιοριστικοί παράγοντες εκβάσεως ποδοσφαιρικών αγώνων

Παρακαλώ όπως ακολουθήσετε τους κάτωθι ηλεκτρονικούς συνδέσμους:

LinkedIn

Research Gate

Google Scholar

ORCiD