Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Β'
Οικονομικά της Παραγωγής
Οικονομικά της Παραγωγής, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας, Επιχειρησιακή Έρευνα, Λήψη Αποφάσεων
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72

ΤΠΕ και ηλεκτρονικό εμπόριο, Παγκόσμιες
Αλυσίδες Αξίας, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης,
Εξωτερικό εμπόριο και ανταγωνιστικότητα αγροτικών προϊόντων και τροφίμων

Σπουδές

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μεταδιδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη

2005-2008

Τίτλος Έρευνας: ‘‘Στρατηγικές Διαχείρισης Αποθεμάτων Στα Πλαίσια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Η Οικονομική Θεώρηση’’

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διδακτορικό στην Διοικητική Επιστήμη

2005

Τίτλος Διατριβής: ‘‘Ανάλυση και Σχεδιασμός Εφοδιαστικής Αλυσίδας’’

 

London School of Economics and Political Sciences, University of London, London, UK

MSc in Operational Research

1999

Τίτλος Μεταπτυχιακής Διατριβής: ‘‘Modeling Facilities for Head Injury in London”.

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πτυχίο στα Οικονομικά  

1998

 

Faculty of Economics, University of Montpellier 1, Montpellier, Γαλλία

Πρόγραμμα Erasmus                                                                   

1996

 

Υποτροφίες

 • Υποτροφία μεταδιδακτορικής έρευνας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΙΙ από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ).
 • Υποτροφία έρευνας ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΕΠΕΑΕΚ).

 

Ερευνητικό Έργο

 

Σε Επιστημονικά Περιοδικά

 

Μελέτες/Εκθέσεις ΚΕΠΕ

 

Σε Βιβλία

 • Κοντόλαιμου Α. και Σκίντζη Γ. (2018). «Υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις», Ειδικά Θέματα για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη (ISBN 9786188412804).
 • Κανελλόπουλος Ν.Κ. και Σκίντζη Γ. (2018). «Διερεύνηση εξαγωγικών ευκαιριών για επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», Ειδικά Θέματα για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη (ISBN 9786188412804).
 • Σκίντζη Γ., Καραντανά Θ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γ.Π. (2007) “Cooperative and Non-Cooperative Strategies in a Three-Node Serial Supply Chain”, Managing Operations in Expanding Europe (πρακτικά 14th International EUROMA Conference) (ISBN 9789756090237).
 • Καραντανά Θ., Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γ.Π. (2006) “Understanding the drivers and factors that increase supply chains exposure to internal and external risk”, Moving Up the Value Chain (πρακτικά 13th International EUROMA Conference), σελ. 725-734 (ISBN 9632184556) σελ. 275-284 (ISBN 0947649522).
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2005) “Flexible Warehousing Policies”, Operations and Global Competitiveness (πρακτικά 12th International EUROMA Conference), σελ. 725-734 (ISBN 9632184556).
 • Σκίντζη Γ. (2002) «Η κοινωνία της πληροφορίας και η ελληνική πραγματικότητα», Είκοσι χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Απολογισμός και Προοπτικές, σελίδες 109-116, εκδόσεις Σάκκουλα (ISBN 9601506977).

 

Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά περιοδικά με διαδικασία κρίσης

 • Κοντόλαιμου Α. και Σκίντζη Γ. (2020), «Εξελίξεις στην υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας και πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις: Η περιφερειακή διάσταση», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 41.
 • Κοντόλαιμου Α. και Σκίντζη Γ. (2018), «Ηλεκτρονικό εμπόριο και Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών στις ελληνικές επιχειρήσεις», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 36, σελ. 92-101.
 • Τσέκερης Θ. και Σκίντζη Γ. (2017), «Συμμετοχή και δυνατότητες της Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 32.
 • Κωνσταντακοπούλου Ι. και Σκίντζη Γ. (2015), "Ανταγωνιστικότητα στον Βιομηχανικό τομέα των χωρών της Ευρωζώνης (EA19)", Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 28, σελ. 68-74.
 • Κωνσταντακοπούλου Ι. και Σκίντζη Γ. (2015), "Εξαγωγικές επιδόσεις και εξέλιξη των ισχυρών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις χώρες της Ευρωζώνης (ΕΑ11), 2000-14", Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 27, σελ. 70-78.
 • Σκίντζη Γ. (2012) “Παρουσίαση του κλάδου τυποποίησης ελαιολάδου”, Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 19.

 

Δημοσιεύσεις σε Περιοδικές Εκδόσεις του ΚΕΠΕ

 • Σκίντζη Γ. (2018), «Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 37, σελ. 42-46.
 • Κοντόλαιμου Α. και Σκίντζη Γ. (2018), «Εξελίξεις στην ψηφιοποίηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 37, σελ. 47-55.
 • Σκίντζη Γ. (2017), «Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 34.
 • Σκίντζη Γ. (2017), "Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής οικονομίας και ο δείκτης διευκόλυνσης εμπορίου", Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 33.
 • Σκίντζη Γ. (2016), «Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 31.
 • Σκίντζη Γ. (2016), «Εξαγωγικές προοπτικές στον κλάδο των οπωροκηπευτικών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 29.
 • Σκίντζη Γ. (2015), "Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση του δείκτες παραγωγής και κύκλου εργασιών", Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 27, σελ. 45-47.
 • Σκίντζη Γ. (2015), «Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα της Ελληνικής Οικονομίας», Ελληνική Οικονομία, τεύχος 14.
 • Σκίντζη Γ. (2014), «Παρουσίαση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 24.
 • Κανελλόπουλος Ν. και Σκίντζη Γ. (2014), «Οι εξαγωγικές ευκαιρίες της Ελλάδας», Ελληνική Οικονομία, τεύχος 5.
 • Σκίντζη Γ. (2013) «Ανάλυση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών» Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 21.
 • Σκίντζη Γ. (2012) «Ανάλυση του κλάδου της βιομηχανίας με βάση τους δείκτες παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 19.
 • Σκίντζη Γ. (2011) «Ελληνική μεταποίηση: Δείκτες παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 16, σελ. 37-38.
 • Δενδραμής Ι., Ευθυμιάδης Τ., Κωνσταντακοπούλου Ι., Πέτρος Σ. & Σκίντζη Γ. (2011) «Υπόδειγμα παραγόντων για την πρόβλεψη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 15, σελ. 20-22.
 • Σκίντζη Γ. (2011) «Ελληνική μεταποίηση: Δείκτες παραγωγής, κύκλου εργασιών και νέων παραγγελιών», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 15, σελ. 48-50.
 • Σάββα-Μπαλφούσια Σ., Ευθυμιάδης Τ., Κωνσταντακοπούλου Ι., Πέτρος Σ., Σκίντζη Γ. & Δενδραμής Ι. (2011) «Βραχυχρόνιες προοπτικές για την οικονομική δραστηριότητα: Υπόδειγμα παραγόντων για την πρόβλεψη του ρυθμού μεταβολής του ΑΕΠ», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 14, σελ. 23-26.
 • Σκίντζη Γ. (2011) «Κλαδικές εξελίξεις: Ανάλυση με βάση τους δείκτες υψηλής συχνότητας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 14, σελ. 31-34.
 • Σκίντζη Γ. (2010) «Κλαδικές εξελίξεις: Ανάλυση με βάση τους δείκτες υψηλής συχνότητας», Οικονομικές Εξελίξεις, τεύχος 13, σελ. 32-35.

 

Έρευνητικό έργο για λογαριασμό υπουργείων και φορέων του δημοσίου

 • “Intelligent Research Infrastructure for Shipping, Supply Chain, Transport and Logistics (KEPE-EN.I.R.I.S.S.T.)”, έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (σε συνεργασίας με Θ. Τσέκερη – Επιστημονικός Υπεύθυνος – και Β. Λυχναρά), 2019-2023.
 • “Commentary on the EU fiscal framework and the EFB 2019 Report”, Υπουργείο Οικονομικών (σε συνεργασία με Α. Τσούμα και Α. Κοντόλαιμου), Σεπτέμβριος 2021.
 • Προτάσεις για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (σε συνεργασία με την Α. Κοντόλαιμου), 2020.
 • Συμμετοχή στο έργο Εgov-INNO (Πρόγραμμα Interreg Greece-Italy 2014-2020), για λογαριασμό του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδος, επιστημονικός υπεύθυνος Π. Προδρομίδης, 2019.
 • Παρακολούθηση, επεξεργασία και κωδικοποιημένη παράθεση των εξελίξεων και των τάσεων στη διεθνή ακαδημαϊκή οικονομική βιβλιογραφία, η εργασία συντονίζεται από κοινού από τους Ε. Νίτση και Χ. Τριαντόπουλο, για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), 2015- 2019.
 • «Το επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφερείας Δυτικής Ελλάδος 2014-20», επιστημονικός υπεύθυνος Π. Προδρομίδης, για λογαριασμό του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 2015-2017.
 • «Υπερ-αποσβέσεις» (2017). Ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση της πρότασης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις υπερ-αποσβέσεις. Συγγραφή (σε συνεργασία με την Α. Τσούμα) του κειμένου «Σχολιασμός της πρότασης του ΣΕΒ για τα κίνητρα ενθάρρυνσης επενδύσεων και τα οφέλη των υπερ-αποσβέσεων». Αθήνα: ΚΕΠΕ.
 • «Παγκόσμιες αλυσίδες αξίας: Δυνατότητες και προοπτικές της Ελλάδας», (σε συνεργασία με τον Θ. Τσέκερη), για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 2016.
 • Πρόταση αναπτυξιακού σχεδίου στρατηγικής μεγέθυνσης προς την ελληνική Κυβέρνηση, η εργασία συντονίζεται από κοινού από τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη και Β. Λυχναρά, 2016.
  • Συγγραφή των κεφαλαίων «Κοινωνική Οικονομία» και «Πρωτογενής τομέας: Γεωργία».
 • «Μελέτη Ωρίμανσης και Εξειδίκευσης για το Έργο της Χαρτογράφησης των Αγορών» συντονιστής Πρ. Προδρομίδης, ομαδική μελέτη για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 2014-2015.
 • «Διατλαντική Εταιρική Σχέση για το Εμπόριο και Επενδύσεις», ομαδική εργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Νοέμβριος 2013 - Ιανουάριος 2014.
 • «Εξωστρέφεια και εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα των εξαγωγών», συντονιστές Ε. Αθανασίου, Ν. Κανελλόπουλος, ομαδική έκθεση πολιτικής για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, 2013-2014.
 • «Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020: Προβλέψεις, προϋποθέσεις ανάπτυξης και μηχανισμοί χρηματοδότησης». Επιστημονικός υπεύθυνος καθηγητής Ν. Φίλιππας, για λογαριασμό του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.
  • 2ο Παραδοτέο, Οκτώβριος 2014. Συγγραφή του κεφαλαίου «Κλαδική διάσταση της αναπτυξιακής στρατηγικής: Γεωργία». Η ενδιάμεση εργασία συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Θ. Τσέκερη και Α. Τσούμα.
  • 1ο Παραδοτέο, Ιούλιος 2013. Συγγραφή των κεφαλαίων «Κλαδική διάσταση της αναπτυξιακής στρατηγικής: Γεωργία» και «Κοινή Αγροτική Πολιτική». Η ενδιάμεση εργασία συντονίστηκε από τον Ν. Βαγιονή.
 • «Επενδυτικές ευκαιρίες στον Αγρο-διατροφικό τομέα», κεφάλαιο της συλλογικής έκθεσης «Επενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα», συντονιστής Ν. Γεωργικόπουλος,Αθήνα 2013, Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας.

 

Λοιπό επιστημονικό έργο

 • «Αναθεώρηση Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης: Είναι αρκετή η απλοποίηση των δημοσιονομικών κανόνων;», σε συνεργασία με Α. Κοντόλαιμου και Α. Τσουμα, Ανάλυση Επικαιρότητας, Οκτώβριος 2021.
 • «Επιπτώσεις του νέου κορωνοϊού (2019-nCoV) στην ελληνική οικονομία: πιθανά σενάρια», σε συνεργασία με Α. Κοντόλαιμου και Α. Τσουμα, Ανάλυση Επικαιρότητας, Μάρτιος 2020.

 

Συμμετοχή σε Συνέδρια

 • Α. Χύμης και Γ. Σκίντζη (2018).«Ο ρόλος της Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας στις Επενδύσεις και την Ανάπτυξη: Η περίπτωση της Ελλάδος». Ελλάδα-Ευρώπη 2020: Εκπαίδευση, Δια Βίου Μάθηση, Έρευνα, Καινοτομία, Νέες Τεχνολογίες και Οικονομία. 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο με Διεθνή Συμμετοχή από το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Εκπαίδευσης & Δια βίου Μάθησης, της Έρευνας & Καινοτομίας, 28-30 Σεπτεμβρίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Λαμία.
 • Κουντούρη Ι., Οικονόμου Φ., Παναγόπουλος Γ., Σκίντζη Γ. και Τσούμα Αικ. (2018). «Εκτίμηση των ελαστικοτήτων ζήτησης των καπνικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών: η περίπτωση της Ελλάδας», International Conference on Business & Economics of the Hellenic Open University (ICBE - HOU), Αθήνα, Μάιος 2018.
 • Κανελλόπουλος Ν. και Σκίντζη Γ. (2017). «Διερεύνηση εξαγωγικών ευκαιριών για επιλεγμένα αγροτικά προϊόντα της Δυτικής Ελλάδας», International Conference, Alliance for entrepreneurship & development in Western Greece, Δεκέμβριος 2017.
 • Κοντόλαιμου Α. και Σκίντζη Γ. (2017). «Υιοθέτηση ηλεκτρονικού εμπορίου από τις ελληνικές επιχειρήσεις», International Conference, Alliance for entrepreneurship & development in Western Greece, Δεκέμβριος 2017.
 • Οικονόμου Φ., Προδρομίδης Π. και Σκίντζη Γ. (2016). “An examination of the economic impact of the 2007 megafire in the Peloponnese”, 2o Διεθνές Συνέδριο στην Εφαρμοσμένη Μακροοικονομική και Εμπειρική Χρηματοοικονομική (ΑΜΕF), Θεσσαλονίκη, Μάιος 2016.
 • Κανελλόπουλος Ν. και Σκίντζη Γ. (2014) “Identifying export opportunities for Greece”, 3th Annual EEFS Conference, 12-15 Ιουνίου, Θεσσαλονίκη.
 • Σκίντζη Γ. (2014) «Ο τομέας της γεωργία στην Ελλάδα, συγκριτικά πλεονεκτήματα και εξωστρέφεια», Συνέδριο για επίκαιρα θέματα της ελληνικής οικονομίας, τα αναλυτικά εργαλεία και τις πρακτικές οικονομικού σχεδιασμού, 9-11 Μαΐου, Ναυαρίνο.
 • Σκίντζη Γ. (2014) «Ο Ρόλος της Γεωργίας στην Αναπτυξιακή Διαδικασία», Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4-5 Απριλίου Βόλος.
 • Αθανασίου Έ., Κανελλόπουλος Ν., Κωνσταντακοπούλου Ι., Σκίντζη Γ., Χύμης Α., (2014) «Εξωστρέφεια και εθνικές προτεραιότητες της Ελλάδας στον τομέα των εξαγωγών». Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη, 4-5 Απριλίου Βόλος.
 • Σκίντζη Γ. (2013) «Πολυκριτήρια Ανάλυση». Διημερίδα για επίκαιρα θέματα της Ελληνικής Οικονομίας υπό την αιγίδα του ΚΕΠΕ, 5-7 Ιουλίου, Χαλκίδα.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γ.Π. (2007) “Inventory strategies in a three node supply chain”, 22nd European Conference on Operational Research, Prague, Czech Republic.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γ.Π. (2007) “Non Cooperative and Cooperative Strategies in a Three-Node Supply Chain”, 19ο Εθνικό Συνέδριο Επιχειρησιακής Έρευνας “O.R. in Supply Chain Management”, Άρτα.
 • Καραντανά Θ., Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γ.Π. (2006) “Understanding the drivers and factors that increase supply chains exposure to internal and external risk”. 13th International EUROMA Conference “Moving Up the Value Chain”. Γλασκώβη, Σκωτία.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ.(2005) “Investigating inventory control tactics in two node capacitated supply chains”. OPR3 A EURO conference for young OR researchers and practitioners conference. Βαλένθια, Ισπανία.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2005) “Flexible Warehousing Policies”. 12th International EUROMA Conference “Operations and Global Competitiveness”. Βουδαπέστη, Ουγγαρία.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2004) “Multi-node serial supply chains: Investigation of inventory management policies”. Παρουσιάστηκε στο 20th European Conference on Operational Research. Ρόδος.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. “Inventory Positioning in Multiple Product Supply Chains”. Παρουσιάστηκε στο Workshop EUMOptFin 3: The drivers of performance of large financial institutions. 17-21 Μαΐου 2004. Πέργαμο, Ιταλία.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2004) “Διαχείριση Αποθεμάτων στα Πλαίσια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας”. Παρουσιάστηκε στο Φοιτητικό Συνέδριο Διοικητικής Επιστήμης «Νέες Τάσεις στη Διοίκηση Επιχειρήσεων». Αθήνα.
 • Σκίντζη Γ. (2003). “Ενίσχυση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης”. Παρουσιάστηκε στην ημερίδα της Ένωσης Νέων Επιστημόνων Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ) στο Υπουργείο Εξωτερικών. 5 Νοεμβρίου 2003, Αθήνα.
 • Σκίντζη Γ., Coats T., Ιωάννου Γ., Πραστάκος Γ.Π. (2003). «Διαχείριση Συστήματος Μεταφοράς Ασθενών με Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις στο Λονδίνο». Παρουσιάστηκε στην 1η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης, Ειδικό Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας. Χανιά.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2003) “Applications of Real Options in Supply Chain Management”. Παρουσιάστηκε στο Workshop EUMOptFin 1: The technology of asset and liability modeling. Σέμερινγκ, Αυστρία.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2002) “Pricing Outsourcing in the Supply Chain”. Παρουσιάστηκε στο 16th triennial conference of the International Federation of Operations Research Societies. Conference Theme: OR in a globalised, networked world economy. Εδιμβούργο. Ηνωμένο Βασίλειο.
 • Σκίντζη Γ., Ιωάννου Γ. & Πραστάκος Γρ. (2001) “Inventory positioning in single product supply chains”, παρουσιάστηκε 3rd Aegean International Conference on Design and Analysis of Manufacturing Systems. Τήνος, Ελλάδα.
 • Σκίντζη Γ. (2001)  «Η Κοινωνία της Πληροφορίας: η Ευρωπαϊκή Στρατηγική και η Ελληνική Πραγματικότητα», Ημερίδα Ελληνικής Πανεπιστημιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΠΕΕΣ) και Ένωσης Νέων Επιστημών Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΕΝΕΕΣ) σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών. Αθήνα, Ελλάδα.
 • Σκίντζη Γ. «Οι μακροοικονομικές και μικροοικονομικές συνέπειες της Νομισματικής Ένωσης», 6th European Workshop on EU issues. Ιούνιος 1998. Σπέτσες, Ελλάδα.
 • Simulation of the EU’s council of Ministers of Agriculture (1998), (Erasmus intensive programme of the Common Agricultural Policy). Μοντπελιέ, Γαλλία.

 

Εργασιακή & Διδακτική  Εμπειρία

 • Ερευνήτρια B’, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (2016-)
 • Ερευνήτρια Γ’, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (2013-2016)
 • Ερευνήτρια Δ’, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (2009-2013)
 • Case Studies in Supply Chain Management, Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (2021-2022).
 • Strategic Decision Making, International MBA, Μεταπτυχιακό Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2006-2008, 2011-2013).
 • Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων, 3ο εξάμηνο, (ΠΔ 407/80), Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007-2009)
 • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ, 3ο εξάμηνο, (ΠΔ 407/80), Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007-2009)
 • Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών, (μάθημα επιλογής στα πλαίσια του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΕΚ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2007-2008).
 • Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Επιχειρήσεων, (μάθημα επιλογής στα πλαίσια του Προγράμματος Επιχειρηματικότητας του ΕΠΕΑΕΚ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2006-2007).
 • Επιχειρησιακή Έρευνα, 3ο έτος, καθηγήτρια, Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (2003-2008).
 • Θεωρία Παιγνίων, 2ο έτος, λέκτορας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2005-2006 & 2008).
 • Διακριτά Μαθηματικά, 2ο έτος, λέκτορας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2008).
 • Πιθανότητες& Στατιστική, 2ο έτος, λέκτορας (ΠΔ 407/80), Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών & Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2005-2006).
 • Βοηθός Ερευνητής, Τμήμα Μακροοικονομικής Πολιτικής, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (IOBE), Αθήνα, Ελλάδα (1997-1998)