Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

ΚΕΠΕ, Αμερικής 11, Αθήνα 106 72

Σπουδές

 • Μεταδιδακτορική Έρευνα (PostDoc) στη Θεωρία των Ενδογενών Οικονοµικών Διακυµάνσεων, Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης (κατεύθυνση Δηµόσιας Οικονοµικής) του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα (2014-2018).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD) στην Πολιτική Οικονομική στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα (2012).
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (MA) στο ΠΜΣ «Οικονοµικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» του Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα (2006).
 • Πτυχίο στο Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης (κατεύθυνση Δηµόσιας Οικονοµικής) του Παντείου Πανεπιστηµίου, Αθήνα (2004).

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητής Γ`, Κέντρο Προγραµµατισµού και Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), Αθήνα, (Δεκέµβριος 2018).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Νεάπολις, Πάφος (ακαδ. έτος 2018-2019)
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο ΠΜΣ Οικονομικής Επιστήμης του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου, Αθήνα (ακαδ. έτος 2017-2018)
 • Ειδικός Συνεργάτης  του Υπουργού   Οικονοµίας  και Ανάπτυξης, Αθήνα ( Δεκέµβριος 2016-Δεκέµβριος 2018).
 • Ειδικός Συνεργάτης Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Αθήνα (Φεβρουάριος 2016-Δεκέµβριος 2016).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Κεφαλονιά (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Ηράκλειο, (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Λευκάδα (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Λευκάδα (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες (ακαδ. έτος 2014-2015).

Διακρίσεις και υποτροφίες

 • Υποτροφία από το ΠΜΣ «Οικονοµικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων» του Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου, βάσει της βαθµολογίας (ακαδ. έτος 2004-2005).

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά

 • Wage versus currency devaluation, price pass-through and income distribution: a comparative input-output analysis of the Greek and Italian Economies (σε συνεργασία µε τους T. Mariolis και A. Katsinos), Journal of Economic Structures, 8: 9, 2019.
 • Concentration in the Greek Hotel Industry: A Regional Analysis (σε συνεργασία µε τους G. Soklis και G. Zacharatos), Journal of Regional Socio-Economic Issues, 7(2), 6-20, 2017.
 • Applying Goodwin’s Disaggregated Lotka-Volterra Model to Actual Data, Statistical Review, 11– 12, pp. 92-99, 2015-2016.
 • Concentration in the Greek Hotel Industry (σε συνεργασία µε τους G. Soklis και G. Zacharatos), TOURISMOS, forthcoming.
 • Testing Goodwin’s Growth Cycle Disaggregated Models: Evidence from the Input-Output Table of the Greek Economy for the year 1988, Bulletin of Political Economy, 10 (2), 99-118, 2016
 • Goodwin’s Growth Cycle Model with the Bhaduri-Marglin Accumulation Function: A Note on the C.E.S. Case, Evolutionary and Institutional Eco-nomics Review, 12(1), 105-114, 2015.
 • Input-Output Evidence on the Relative Price Effects of Total Productivity Shift (σε συνεργασία µε τους T. Mariolis και A. Christodoulaki), International Review of Applied Economics, 29 (2), 150-163, 2015.
 • The Stability Properties of Goodwin’s Growth Cycle Model with a Variable Elasticity of Substitution Production Function, Studies in Microeconomics, 2 (2), 213-223, 2014.
 • Goodwin’s Lotka-Volterra Model in Disaggregative Form: A Correction Note, Metroeconomica, 63 (4), 599-613, 2012.
 • Norm Bounds for a Transformed Activity Level Vector in Sraffian Systems: A ‘Dual’ Exercise(σε συνεργασία µε τον G. Soklis), Applied Mathematical Sciences,  4 (60), 2955-2961, 2010.
 • The Rate of Profit in the Greek Economy 1988-1997. An Input-Output Analysis (σε συνεργασία µε τους T. Mariolis και L. Tsoulfidis), Archives of Economic History, 18 (2), 177-190, 2006.

Κεφάλαια σε επιστημονικά βιβλία

 • Υποτίμηση Μισθού έναντι Υποτίμησης Νομίσματος, Τιμές και Κατανομή Εισοδήματος: Συγκριτική Ανάλυση Εισροών-Εκροών της Ελληνικής και Ιταλικής Οικονομίας  (σε συνεργασία µε τους Θ. Μαριόλη και  Α. Κάτσινο), Κείµενα εισηγήσεων του 2ου Συνεδρίου «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές», forthcoming.
 • Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία, (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρίολη), Κείµενα εισηγήσεων του 2ου Συνεδρίου  «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», 2018.
 • Συγκέντρωση στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Μια Περιφερειακή Ανάλυση (σε συνεργασία µε τους Γ. Σώκλη και Γ. Ζαχαράτο) Κείµενα εισηγήσεων του 20ου Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων,  Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, 4-5 Ιουνίου 2018.
 • Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία (σε συνεργασία µε τον Θ. Μαρίολη), Κείµενα εισηγήσεων του 2ου Συνεδρίου  «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», 2018.
 • Το Υπόδειγµα Μισθών-Ανεργίας του Richard M.Goodwin, στο Θ. Μαριόλης (ed.), Μελέτες στο έργο του Δηµήτρη Μπάτση «Η Βαρειά Βιοµηχανία στην Ελλάδα», Εκδώσεις Τζιόλα, 2018 
 • Το Μέσο Ποσοστό των Κερδών στην Ελληνική Οικονοµία 1988-1997 (σε συνεργασία µε τους Θ. Μαριόλη και Λ. Τσουλφίδη), στο Θ. Μαριόλης (ed.), Μελέτες στο έργο του Δηµήτρη Μπάτση «Η Βαρειά Βιοµηχανία στην Ελλάδα», Εκδώσεις Τζιόλα, 2018. 
 • From (Not-)Doing-It-Yourself to Doing-It-(Cheaper)-With-Others: The rise of a Workshop Culture in the Greek Economic Dystopia (σε συνεργασία µε τον M. Koutsomichalis) Proceedings of the Hybrid City 3d International Conference, 2015. 
 • Χαοτική Δυναµική και Οικονοµική Πολιτική, Κείµενα εισηγήσεων συνεδρίου µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Απέναντι στην Ελλάδα. Επιστηµονικές και Πολιτικές Προβληµατικές», 2014.

 Άλλα Βιβλία / Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης)

 • Ο Λόγος Κερδών Μισθών στην Ελληνική Οικονοµία 1988       -1997: Μία Ανάλυση Βάσει των Πινάκων Εισροών -Εκροών, Διπλωµατική Εργασία, ΠΜΣ Οικονοµικά της Παραγωγής και των Διακλαδικών Σχέσεων, Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Ιούνιος 2006.
 • Ενδογενείς Οικονοµικές Διακυµάνσεις σε Μονοτοµεακά και Πολυτο µεακά Υποδείγµατα τύπου Goodwin , Διδακτορική Διατριβή, Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, Αθήνα, Οκτώβριος 2012.

Ερευνητικά δοκίμια, εργασίες για συζήτηση

 • Goodwin’s Lotka-Volterra Model in Disaggregative Form: A Note, MPRA Paper, No. 22975, 2010.
 • Testing Goodwin’s Growth Cycle Disaggregated Models: Evidence from the Input-Output Table of the Greek Economy for the year 1988, MPRA Paper, No. 24171, 2010.
 • The Stability Properties of Goodwin’s Growth Cycle Model with a Variable Elasticity of Substitution Production Function.
 • Goodwin’s Growth Cycle Model with the Bhaduri-Marglin Accumulation Function: A Note on the C.E.S. Case.
 • Applying Goodwin’s Disaggregated Lotka–Volterra Model to Actual Data.
 • Goodwin’s Growth Cycle Model with the Bhaduri-Marglin Accumulation Function: A Note on the 3D-Case.

Παρουσιάσεις σε συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • Υποτίμηση Μισθού έναντι Υποτίμησης Νομίσματος, Τιμές και Κατανομή Εισοδήματος: Συγκριτική Ανάλυση Εισροών-Εκροών της Ελληνικής και Ιταλικής Οικονομίας  (σε συνεργασία µε τους Θ. Μαριόλη και  Α. Κάτσινο), Κείµενα εισηγήσεων του 2ου Συνεδρίου «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Εναλλακτικές Στρατηγικές», 7-8 Δεκεμβρίου 2018, Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνη.
 • Συγκέντρωση στην Ελληνική Ξενοδοχειακή Βιομηχανία: Μια Περιφερειακή Ανάλυση (σε συνεργασία µετους Γ. Σώκλη και Γ. Ζαχαράτο), 20ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων, 4-5 Ιουνίου 2018, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Καλλιθέα, Αθήνα.
 • Χαρτογράφηση της Δυναμικής Συμπεριφοράς του Πολυτομεακoύ Υπoδείγματος Lotka-Volterra του Goodwin,19ο Συνέδριο Ιστορικών Οικονομικής Σκέψης, 16 -17 Ιουνίου 2017,Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
 • Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία(σε συνεργασία µε τονΘ. Μαριόλη), 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Ελλάδας: Οικονομική Κρίση και Προοπτικές Ανάπτυξης», 5-6 Μαΐου 2017, Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, Σέρρες.
 • From (Not-)Doing-It-Yourself to Doing-It-(Cheaper)-With-Others: The rise of a Workshop Culture in the Greek Economic Dystopia (σε συνεργασία µε τον M. Koutsomichalis) Hybrid City, 3d International Conference, 17-19 September 2015, National and Kapodistrian University of Athens, Athens, Greece.
 • Φυσικοί και Οικονοµικοί Ταλαντωτές: Μία Ιστορική Επισκόπηση, 17ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονοµικής Σκέψης, 5-6 Ιουνίου 2015, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Βόλος.
 • Το Υπόδειγµα «Θηρευτή-Θηράµατος» του Goodwin και οι Παραλλαγές του: Προς µία Γενική Θεωρία των Ενδογενών Οικονοµικών Διακυµάνσεων, 16ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονοµικής Σκέψης, 6-7 Ιουνίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα.
 • Χαοτική Δυναµική και Οικονοµική Πολιτική, Συνέδριο µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Απέναντι στην Ελλάδα. Επιστηµονικές και Πολιτικές Προβληµατικές», 17-19 Ιανουαρίου 2014,   Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα.
 • Γενίκευση του Υποδείγµατος Θηρευτή-Θηράµατος του Goodwin βάσει τηςΣυνάρτησης Επενδύσεων à la Bhaduri-Marglin: Η Περίπτωση της Συνάρτησης Παραγωγής Σταθερής Ελαστικότητας Υποκατάστασης, 3ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας, 14-15 Ιανουαρίου 2014, Πανεπιστήµιο Πατρών, Πάτρα.
 • The Stability Properties of Goodwin’s Growth Cycle Model with a Variable Elasticity of Substitution Production Function, 15ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονοµικής Σκέψης, 14-15 Ιουνίου 2013, Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Θεσσαλονίκη.
 • Goodwin’s Lotka-Volterra Model in Disaggregative Form: A Note, Third IIPPE (International Initiative for Promoting Political Economy) In-ternational Research Workshop, 14-15 September 2009, Middle Eastern Technical University, Ankara, Turkey.
 • Μία Σηµείωση στο Πολυτοµεακό Υπόδειγµα Μεριδίου Μισθών-ΠοσοστούΑπασχόλησης του Goodwin, 1 ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Οικονοµίας και 11ο Συνέδριο Ελλήνων Ιστορικών της Οικονοµικής Σκέψης, 19-20 Ιουνίου 2009, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο.
 • The Rate of Profit in the Greek Economy 1988-1997. An Input-Output Analysis (σε συνεργασία µε τους T. Mariolis και L. Tsoulfidis), Workshop in Political Economy, Panteion University, March 29, 2007. Στο Workshopσυµµετείχαν οι Θ. Μαριόλης (Πάντειο Πανεπιστήµιο), S.H. Oda (Kyoto Sangyo University), . Παϊταρίδης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας) Ε. Ροδουσάκη (Πάντειο), Γ. Σώκλης (Πάντειο), Ε. Τσουλφίδης (Πανεπιστήµιο Μακεδονίας).

Διδακτική εμπειρία

 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Επιχειρηματική Στρατηγική’ του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Νεάπολις (ακαδ. έτος 2018-2019).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Δηµόσια Διοίκηση’ του ΠΜΣ στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστήμιου Νεάπολις (ακαδ. έτος 2018-2019).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι’ του ΠΜΣ Οικονοµικής Επιστήµης) του τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης  του Παντείου Πανεπιστηµίου (ακαδ, έτος 2017-2018).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Αρχές Οικονοµικής’ του Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Οικονοµικά του Διαδικτύου και των Ψηφιακών Μέσων’ του Τµήµα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Δηµόσια Διοίκηση’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, (ακαδ. έτος 2015-2016).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Μακροοικονοµική’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος  ‘Επιχειρησιακή Οικονοµική Ανάλυση’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιον ίων Νήσων (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Παράδοση µαθηµάτων στα πλαίσια του µαθήµατος ‘Θεωρία Κυκλικών Διακυµάνσεων’ Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου (ακαδ. έτος  2014-2015).
 • Συνδιδασκαλία του µαθήµατος ‘Οικονοµικά Μαθηµατικά ΙΙ’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. Έτος2014-2015).
 • Παράδοση φροντιστηριακού µαθήµατος στα πλαίσια του µαθήµατος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’ (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΠΜΣ Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονοµία), τη Δευτέρα 15/12/2014.
 • Διδασκαλία του µαθήµατος  ‘Διοήκηση Επιχειρήσεων’ του Τµήµατος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Μικροοικονοµική’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Οικονοµική των Επιχειρήσεων’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Διδασκαλία του µαθήµατος ‘Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων’ του Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ιονί ων Νήσων, (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Παράδοση φροντιστηριακού µαθήµατος στα πλαίσια του µαθήµατος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ’   (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΕΠΜΣ Μαθηµατική Προτυποποίηση σε Σύγχρονες Τεχνολογίες και την Οικονοµία), τη Δευτέρα 17/3/2014. Συνδιδασκαλία του µαθήµατος ‘Θεωρία Κυκλικών Διακυµάνσεων’ Τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστηµίου (ακαδ. έτος 2014-2015).
 • Παράδοση φροντιστηριακών µαθηµάτων στα πλαίσια του µαθήµατος ‘Θεωρία Κυκλικών Διακυµάνσεων’ του τµήµατος Δηµόσιας Διοίκησης (8 ο εξάµηνο) του Παντείου Πανεπιστηµίου (ακαδ. έτος 2011-2012).
 • Παράδοση φροντιστηριακού µαθήµατος, σχετικά µε το πρόγραµµα «Mathematica», στα πλαίσια του µαθή µατος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ’ (Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ Οικονοµικής Επιστήµης), τη Δευτέρα 20/12/2010.
 • Παράδοση σεµιναρίου µε τίτλο «Πολυτοµεακά Υποδείγµατα            à     la      Goodwin-Sraffa: Θεωρητική και Εµπειρική Διερεύνηση», στα πλαίσια του µαθήµατος ‘ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ’ (Τµήµα Δηµόσιας Διοίκησης, ΠΜΣ Οικονοµικής Επιστήµης), τη Δευτέρα 20/12/2010.

Συναφείς δραστηριότητες

Συντονισμός και οργάνωση δραστηριοτήτων

 • Συμετοχή στη διοργάνωση του συνεδρίου 16ου Συνεδρίου Ελλήνων Ιστορικών της Οικονοµικής Σκέψης, 6-7 Ιουνίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα.
 • Συμετοχή στη διοργάνωση του συνεδρίου µε τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση Απέναντι στην Ελλάδα. Επιστηµονικές και Πολιτικές Προβληµατικές», 17-19 Ιανουαρίου 2014, Πάντειο Πανεπιστήµιο, Αθήνα.
 • Συμετοχή στη διοργάνωση του Workshop in Political Economy, Panteion University, March 29, 2007.

 Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά (με αλφαβητική σειρά)

 • Cogent Economics & Finan International Journal of Management and Development Studies
 • Evolutionary and Institutional Economics Review
 • Fundamental Journal of Pure and Applied Mathematics (και μέλος συντακτικής επιτροπής)
 • International Journal of Management and Development Studies
 • Journal of Reviews on Global Economics
 • Open Journal of Social Sciences
 • Sky Journal of Business Administration and Management
 • Structural change and economic dynamics

 Επιστιμονικές ενώσεις και ομάδες μελετών

 • Ελληνική Επιστηµονική Εταιρεία Πολιτικής Οικονοµίας
 • International Input-Output Association
 • International Initiative for Promoting Political Economy
 • Study Group on Sraffian Economics
 • World Economics Association
 • Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δηµήτρης Μπάτσης
 • Οικονοµικό Επιµελητήριο της Ελλάδος