Η κατάσταση του λογαριασμού χρήστη είναι Εγκρίθηκε

Αυτός ο χρήστης δεν έχει προσθέσει όλες τις πληροφορίες στο προφίλ τους ακόμα.

Α'
Οικονομική των Μεταφορών και Χωρική Ανάπτυξη
Οικονομική και Βιομηχανική Οργάνωση των Μεταφορών,της Ναυτιλίας και των Logistics, Αστική και Περιφερειακή Οικονομική, Πρότυπα Ισορροπίας και Οικονομική Δικτύων, Παραγωγικότητα και Αποτελεσματικότητα, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία και Υπολογιστικά Οικονομικά
Αμερικής 11, Αθήνα 106 72

Ανταγωνισμός, Τιμολόγηση και Επενδύσεις στις Μεταφορές και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Περιφερειακή και Κλαδική Ανάλυση της Παραγωγικότητας και Αποτελεσματικότητας

Σπουδές

 • Διδακτορικό δίπλωμα στις Μεταφορές, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (2004).
 • M.Sc. και Diploma στις Μεταφορές, Imperial College και University College London, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (1998).
 • B.Eng. (Honours) Πολιτικού Μηχανικού, City, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο (1997).

Επαγγελματική εμπειρία

 • Ερευνητής Α', ΚΕΠΕ, Αθήνα (Ερευνητής στο ΚΕΠΕ από τον Μάρτιο του 2006).
 • Επικεφαλής Συντονιστής Εθνικού Συμβουλίου Παραγωγικότητας της Ελλάδας (από τον Απρίλιο του 2019).
 • Διδάσκων Θ.Ε. «Διοίκηση Μεταφορικών Συστημάτων» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας», Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (από τον Οκτώβριο του 2020)
 • Έκτακτος Καθηγητής, Σχολή Δημόσιας Ηγεσίας, Πανεπιστήμιο Stellenbosch, Cape Town, Νότια Αφρική (από τον Ιανουάριο του 2016).
 • Ακαδημαϊκός Επισκέπτης Ερευνητής, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Λοζάνη, Ελβετία (Χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2010-2011).
 • Διδάσκων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία»,  Πάντειο Πανεπιστήμιο (ακαδ. έτη 2008-2010).
 • Εντεταλμένος Λέκτορας στη «Συγκοινωνιακή Τεχνική», Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ακαδ. έτος 2008-2009).
 • Συνεργάτης Έρευνας, Τομέας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, ΕΜΠ, Αθήνα (Ιούνιος 2004 – Φεβρουάριος 2006).
 • Ειδικός Επίκουρος Ερευνητής, Institute of Transportation Studies, Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας - Berkeley, Η.Π.Α. (Οκτώβριος 2002 – Μάρτιος 2003).

Ερευνητικό Έργο

Άρθρα σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

Κεφάλαια σε διεθνή επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

 • A psycho-social agent-based model of driver behavior dynamics." (2015). Εις: Game Theoretic Analysis of Congestion, Safety and Security, Επιστημονική επιμέλεια των K. Hausken and J. Zhuang, Springer, Switzerland, pp. 91-111. (Σε συνεργασία με τον Ι. Κατερέλο.) 
 • "Reflections on agent-based modeling: Simulating Web networks." (2013). Εις: Advances in Computational Modeling Research: Theory, Developments and Applications, Επιστημονική επιμέλεια της A. Belya Kora, Nova Science Publishers, N.Y., pp. 117-126. (Σε συνεργασία με τους Ι. Κατερέλο και Χ. Τσέκερη.) 
 • "Fixed and variable toll pricing in road networks with direct search metaheuristics." (2009). Εις: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems. Επιστημονική Επιμέλεια των Geiger, M.J., Habenicht, W., Sevaux, M. and Sorensen, K., Vol. 624, Heidelberg: Springer, 45-61. (Σε συνεργασία με τον Λ. Δημητρίου.) 
 • Genetically optimized infrastructure design strategies in degradable transport networks.” (2008). Εις: Advances in Computational Intelligence in Transport, Logistics, and Supply Chain Management. Επιστημονική επιμέλεια των Fink, A. and Rothlauf, F. Berlin-Heidelberg-New York: Springer, 23-43. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • Genetic computation of road network design and pricing Stackelberg games with multi-class users.” (2008). Εις: Lecture Notes in Computer Science. 4974. Επιστημονική επιμέλεια των Giacobini κ.α. Berlin-Heidelberg: Springer, 669-678. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • Simultaneous origin-destination matrix estimation in dynamic traffic networks with evolutionary computing.” (2007). Εις: Lecture Notes in Computer Science. 4448. Επιστημονική επιμέλεια των Giacobini κ.α. Berlin-Heidelberg: Springer, 668–677. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • Evolutionary combinatorial programming for discrete road network design with reliability requirements.” (2007). Εις: Lecture Notes in Computer Science. 4448. Επιστημονική επιμέλεια των Giacobini κ.α. Berlin-Heidelberg: Springer, 678–687. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • Anarchism and Urban Planning.” (2007). The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Επιστημονική επιμέλεια του G. Ritzer. Oxford, U.K.: Blackwell-Wiley Publishing, Blackwell Reference Online 2010 Update. (Σε συνεργασία με τον Χ. Τσέκερη.)
 • Transport and Virtual Technologies.” (2007) Εις: The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Επιστημονική επιμέλεια του G. Ritzer. Oxford, U.K.: Blackwell-Wiley Publishing, Blackwell Reference Online 2009 Update. (Σε συνεργασία με τον Χ. Τσέκερη.)
 • Transport and Development.” (2007) Εις: The Blackwell Encyclopedia of Sociology. Επιστημονική επιμέλεια του G. Ritzer. Oxford, U.K.: Blackwell-Wiley Publishing, Blackwell Reference Online 2009 Update.

 Βιβλία / Μονογραφίες στο ΚΕΠΕ (με διαδικασία κρίσης)

Συλλογικά Βιβλία και Κεφάλαια Βιβλίων στο ΚΕΠΕ (με διαδικασία κρίσης)

 • "General Government Spending Review, 2013-2016: An analysis framework for future Spending Reviews in Greece". (2016). Σειρά Εκθέσεις, 75, Αθήνα: ΚΕΠΕ (Σε συνεργασία με τους Ι. Μονογυιό, Ε. Νίτση, Ζ. Αναστασάκου, Ι. Χολέζα, Ν. Κανελλόπουλο, Ρ. Καραγιάννη, Ι. Κωνσταντακοπούλου και Β. Λυχναρά).
 • "Αεροπορικές Μεταφορές”. (2011). Εις: Συνθήκες Αγοράς και Ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία, Κεφ. 19, Μέρος Β΄: Ενέργεια, Εμπόριο, Κατασκευές, Μεταφορές, Επιστημονική Επιμέλεια: Κ. Κανελλόπουλος, Σειρά Εκθέσεις, 67, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 363-387 (Σε συνεργασία με τον Κ. Βογιατζόγλου).
 • Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές”. (2011). Εις: Συνθήκες Αγοράς και Ανταγωνισμός στην Ελληνική Οικονομία, Κεφ. 17, Μέρος Β΄: Ενέργεια, Εμπόριο, Κατασκευές, Μεταφορές, Επιστημονική Επιμέλεια: Κ. Κανελλόπουλος, Σειρά Εκθέσεις, 67, Αθήνα: ΚΕΠΕ, 306-325 (Σε συνεργασία με τον Κ. Βογιατζόγλου).

Άλλα Βιβλία / Μονογραφίες (με διαδικασία κρίσης)

 • Analysis of Reliability and Degradation of Dynamically Estimated Origin-Destination Matrices in Large-Scale Transportation Networks. [In Greek: Ανάλυση της Αξιοπιστίας – Αλλοίωσης των Δυναμικά Εκτιμώμενων Μητρώων Προέλευσης–Προορισμού σε Εκτεταμένα Δίκτυα Μεταφορών.] (2004). Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα.
 • Dynamic Analysis of Land Use Effects on Travel Demand in London between 1971-1991. (1998). Master’s thesis. Imperial College, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Ηνωμένο Βασίλειο.

Κεφάλαια σε ελληνικά επιστημονικά βιβλία (με διαδικασία κρίσης)

Συμμετοχές σε Εκθέσεις, Προγράμματα Ανάπτυξης και παρεμφερείς συλλογικές εργασίες του ΚΕΠΕ

 • Αξιολόγηση, Βελτίωση και Εξορθολογισμός του Μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων. (2023). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Τσέκερης, Αθήνα: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Το Μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων: Αξιολόγηση, Δυνατότητες Επέκτασης και Προτάσεις Βελτίωσης. (2021). Επιστημονικός Υπεύθυνος: Θ. Τσέκερης, Αθήνα: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
 • Structural Reforms in Greece 2010-2018. (2019). Συγγραφή του Κεφαλαίου «Privatisations in the Transport Sector». Η εργασία συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Α. Κώτση και Ε. Νίτση. Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Μελέτης αναφορικά με τη Φέρουσα Ικανότητα Ανάπτυξης Εμπορικών και Ψυχαγωγικών κέντρων (Mall) στην Αττική για υποστήριξη της αξιολόγησης αιτημάτων που υποβάλλονται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) του αρ. 2 του ν.3894/2010. (2018). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Θ. Τσέκερη. Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Επιστημονική Υποστήριξη, Περιφερειακή και Κλαδική Εξειδίκευση, και Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης της Εφαρμογής του Εθνικού Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδίου. (2017). Συντονισμός και συν-συγγραφή των Παραδοτέων: «Περιφερειακή Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας» και «Δείκτες Παρακολούθησης των Στόχων για την Αγορά Εργασίας, την Πληθυσμιακή Σύνθεση, το Brain Drain, τις Ανισότητες και το Περιβάλλοv». Η εργασία συντονίστηκε από τον Α. Κουτρούλη. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Παγκόσμιες Αλυσίδες Αξίας: Δυνατότητες και Προοπτικές της Ελλάδας. (2016). Αθήνα: Υπουργείο Εξωτερικών. (Σε συνεργασία με την Γ. Σκίντζη).
 • Αναπτυξιακό Σχέδιο Στρατηγικής Μεγέθυνσης. (2016). Συγγραφή των Κεφαλαίων: «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εφοδιαστική Αλυσίδα» και συν-συγγραφή του Κεφαλαίου: «Ενέργεια, Εξοικονόμηση και Δίκτυα» (σε συνεργασία με τον Β. Λυχναρά). Η εργασία συντονίστηκε από τους Ε. Αθανασίου, Π. Βλάμη και Β. Λυχναρά, Αθήνα: Ελληνική Κυβέρνηση.
 • Το Αναπτυξιακό Όραμα για την Ελλάδα του 2020. (2014). Η εργασία συντονίστηκε από τους Δρ. Ε. Αθανασίου, Δρ. Θ. Τσέκερη και Δρ. Α. Τσούμα, Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
 • Illicit Tobacco Trade in Greece. (2013). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο, Αθήνα.
 • Investment Opportunities in Greece: The Path to Recovery and Sustainable Growth. (2013). Συγγραφή του κεφαλαίου "Investments in Transport, Maritime and Infrastructure". Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο, Αθήνα: Γραφείο του Πρωθυπουργού.
 • Επισκόπηση Δαπανών Γενικής Κυβέρνησης 2013-2016. (2012). Συγγραφή του κεφαλαίου "Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Υπουργείο Εσωτερικών". Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ι. Μονογυιό, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομικών. 
 • Eπενδυτικές Ευκαιρίες στην Ελλάδα. (2011). Συγγραφή του κεφαλαίου “Μεταφορές, Ναυτιλία και Υποδομές”. Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Ν. Γεωργικόπουλο, Αθήνα: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Έκταση του Ανταγωνισμού στην Ελληνική Οικονομία. (2010). Συγγραφή των κεφαλαίων “Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές” (σε συνεργασία με τον Κ. Βογιατζόγλου) και “Αεροπορικές Μεταφορές” (σε συνεργασία με τον Κ. Βογιατζόγλου). Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Κ. Κανελλόπουλο, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • H Περιφερειακή Διάσταση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς. (2010). Αναπλ. Συντονιστής της Εργασίας. Συγγραφή των κεφαλαίων “Ενίσχυση της Προσπελασιμότητας” και “Ψηφιακή Σύγκλιση”. Η εργασία συντονίστηκε από τον Δρ. Π. Προδρομίδη, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
 • Ναυτιλία – Μεταφορές: Η Συμβολή του Τομέα στην Ελληνική Οικονομία, Μεσοπρόθεσμες Προοπτικές. (2008). Ειδικός Συντονιστής Χερσαίων Μεταφορών. Συγγραφή των κεφαλαίων: “Εισαγωγή” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή), “Η Συμβολή του Κλάδου των Μεταφορών στην Ελληνική Οικονομία” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή), “Οδικές Μεταφορές” (σε συνεργασία με τον Κ. Βογιατζόγλου), “Αερομεταφορές” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή και τον Κ. Βογιατζόγλου) και των ενοτήτων “Συμπεράσματα και Προοπτικές για την Συμβολή των Μεταφορών στην Εθνική Οικονομία” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή), “Συμπεράσματα και Προοπτικές για την Ναυτιλία” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή, Σ. Καραγιάννη και Ν. Γεωργικόπουλο), “Συμπεράσματα και Προοπτικές για τις Οδικές Μεταφορές”, “Συμπεράσματα και Προοπτικές για τις Αεροπορικές Μεταφορές” (σε συνεργασία με την Σ. Σπαθή). Η εργασία συντονίστηκε από την Σ. Σπαθή, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
 • Οικονομετρική Ανάλυση του Εξωτερικού Εμπορίου της Ελλάδας. (2007). Συγγραφή των κεφαλαίων: “Περιγραφική Ανάλυση των Δεδομένων” (σε συνεργασία με την Α. Τσούμα) και “Οικονομετρική Προσέγγιση και Εκτιμήσεις” (σε συνεργασία με την Α. Τσούμα). Η εργασία συντονίστηκε από την Δρ. Σ. Σάββα-Μπαλφούσια, Αθήνα: Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Συμμετοχές σε Ομάδες Εργασίας και Εκθέσεις για Διεθνείς Οργανισμούς

Άρθρα σε ελληνικά επιστημονικά περιοδικά (με διαδικασία κρίσης)

 • "Πρότυπο διαχείρισης κρίσεων στον φαρμακευτικό κλάδο στην Ελλάδα." (2014). Οικονομικές Εξελίξεις, 25, 58-63. (Σε συνεργασία με τους Λ. Μάσκα και Χ. Καδά).

Επιστημονικές Επιμέλειες

 • “Design and Evaluation of Road Network Pricing.” (2009). Netnomics, Springer.

Εργασίες για συζήτηση

Άρθρα σε άλλα επιστημονικά περιοδικά

 • "Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ." (2022-σήμερα). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχη 28-τρέχον. (Σε συνεργασία με Ε. Αθανασίου, Α. Μαρσέλλου και Α. Κουτρούλη).
 • "Οι προβλέψεις του υποδείγματος παραγόντων για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις στο ΑΕΠ." (2013-2021). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχη 20-47. (Σε συνεργασία με τις Ε. Αθανασίου και Α. Τσούμα).
 • "Ισοζύγιο υπηρεσιών των μεταφορών: Ανάλυση ανά τρόπο μεταφοράς." (2016). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 31, 32-36.
 • "Δίκτυα και αγορά φυσικού αερίου: εξελίξεις και προοπτικές." (2016). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 29, 54-58. (Σε συνεργασία με τον Β. Λυχναρά).
 • "Η σημασία του τουρισμού στην απασχόληση." (2015). Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 23, 34-41.
 • "Άμεσες ξένες επενδύσεις στις μεταφορές." (2015). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 27, 41-44.
 • "Διεθνείς εμπορικές επιδόσεις και λιμενικές επενδύσεις: Η περίπτωση Πειραιά/COSCO". (2014). Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 4, 15-22.
 • "Εξελίξεις στις εγχώριες οδικές εμπορευματικές μεταφορές". (2014). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 23, 53-56.
 • "Βασικοί  άξονες του αναπτυξιακού οράματος για την Ελλάδα του 2020". (2014). Ελληνική Οικονομία, Τεύχος 1, 10-12. (Σε συνεργασία με τις Ε. Αθανασίου και Α. Τσούμα).
 • "Μεταφορά εμπορευμάτων εξωτερικού μέσω των Ελληνικών λιμένων". (2013). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 22, 48-50.
 • "Δείκτες εξωτερικού εμπορίου ανά μέσο μεταφοράς". (2013). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 21, 57-58.
 • "Ζήτηση και δημόσιες δαπάνες στις άγονες ακτοπλοϊκές γραμμές του Αιγαίου". (2012). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 18, 54-56.
 • “Αεροπορικές εμπορευματικές μεταφορές: Εξελίξεις και προοπτικές”. (2011). Οικονομικές Εξελίξεις, Τεύχος 16, 42-44.

Επιλεγμένες Παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με δημοσιευμένα πρακτικά

 • “Optimal city zoning and network structure using macroscopic traffic modeling.” (2011). Εις: Proceedings of the 6th Kuhmo-Nectar Conference on Transportation Economics, International Transportation Economics Association, Royal Institute of Technology, Στοκχόλμη, Σουηδία. (Σε συνεργασία με τον Ν. Γερολιμίνη).
 • “Benchmarking and explaining the efficiency of container ports in South-Eastern Europe.” (2011). Εις: Proceedings of the European Conference on Shipping, Intermodalism and Ports ECONSHIP 2011, International Association of Maritime Economists, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος. (Σε συνεργασία με τον Σ. Νιαβή).
 • Disaggregate analysis of gasoline consumption demand in Greece.” (2010). Εις: Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Βόλος.
 • “Greek airports: Efficiency measurement and analysis of determinants.” (2010). Εις: Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Βόλος.
 • “Multi-regional agent-based modeling of household and firm location choices with endogenous transport costs.” (2010). Εις: Proceedings of the 50th Anniversary European Congress of the Regional Science Association International, European Regional Science Association, Jönköping, Σουηδία. (σε συνεργασία με τους Κ. Βογιατζόγλου και Σ. Μπεκίρο).
 • “Airport efficiency and public investment in Greece.” (2010). In: Proceedings of the 2010 International Kuhmo–Nectar Conference on Transport Economics, University of Valencia, Ισπανία.
 • “Simulation-based design of large-scale supply chain networks: The case of automobile industry.” (2010). Εις: Proceedings of the 9th Special Conference of the Hellenic Operational Research Society on “Quantitative Models in the Managerial and Financial Decision Making”, ΑΤΕΙ Κρήτης, Άγιος Νικόλαος. (σε συνεργασία με την Π. Ντεμόλη).
 • “Road pricing: Implications for public transport.” (2009). Εις: Proceedings of the 11th International Conference on Advanced Systems for Public Transport, Hong Kong Society for Transportation Studies, Hong Kong. (Σε συνεργασία με τον S. Voβ.)
 •  “Models to predict traffic volatility in transportation networks.” (2009). Εις: Proceedings of the 12th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Redondo Beach, California. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Intermodal competition of public investments in the transport sector.” (2009). Εις: Proceedings of the 4th International Kuhmo–Nectar Conference on Transport and Urban Economics, Technical University of Denmark, Copenhagen.
 • “Road pricing – A survey.” (2008). Εις: Proceedings of the 13th International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation and Management Science. Επιστημονική επιμέλεια των Lo, H.P., Leung, S.C.H. και Tam, S.M.L. Hong Kong: Hong Kong Society for Transportation Studies, 495-504. (Σε συνεργασία με τον S. Voβ.)
 • “Δυναμική οικονομετρική ανάλυση της παραγωγής ροών μεταφοράς εμπορευμάτων στην Ελλάδα.” (2008) Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα, 273-284. (Σε συνεργασία με τις Α. Τσούμα και Σ. Σάββα-Μπαλφούσια.)
 • Elastic multi-user stochastic equilibrium toll design with direct search meta-heuristics.” (2007). Εις: Proceedings of the 8th EU/MEeeting on Metaheuristics in the Service Industry. Επιστημονική επιμέλεια των M.J. Geiger και W. Habenicht. University of Hohenheim, Stuttgart, Γερμανία, 9-16. (Σε συνεργασία με τον Λ. Δημητρίου.)
 • Dynamic congestion pricing based on user-optimal stochastic learning models.” (2007). Εις: Proceedings of the 4th International Kuhmo–Nectar Conference on Pricing, Financing, Regulating Transport Infrastructures and Services. University of Urbino, Ιταλία. (Σε συνεργασία με τον Λ. Δημητρίου.)
 • “Models for surveillance of variability in motorway traffic flow.” (2007). Εις: Proceedings of the 9th European Control Conference. European Union Control Association. Κως. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Διατίμηση της χρήσης και τιμολόγηση της συμφόρησης σε αστικούς αυτοκινητόδρομους.” (2007). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Οι Δρόμοι του Μέλλοντος”. Οδική Ομοσπονδία Ελλάδας. Αθήνα. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • “Αρχιτεκτονική συστημάτων τηλεματικής και λήψη αποφάσεων στα αστικά συγκοινωνιακά δίκτυα.” (2007). Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου “Οι Δρόμοι του Μέλλοντος”. Οδική Ομοσπονδία Ελλάδας. Αθήνα. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • Competitive network design in short-sea liner markets using agent-based game-theoretic models.” (2007). Εις: Proceedings of the 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • “Discrete choice modeling of the inter-urban public transportation demand of Greek households.” (2007). Εις: Proceedings of the 1st International Conference “Competitiveness and Complementarity of Transport Modes - Perspectives for the Development of Intermodal Transport”. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Χίος. (Σε συνεργασία με τον Λ. Δημητρίου.)
 • Evolutionary game-theoretic model for performance reliability assessment of road networks.” (2007). Εις: Proceedings of the 3rd International Symposium on Transportation Network Reliability. The Hague, Ολλανδία. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)  
 • “Genetic algorithm-based micro-simulation approach for estimating turning proportions at signalized intersections.” (2006). Εις: Proceedings of the 11th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems. Delft, Ολλανδία, 159-164. (Σε συνεργασία με τους Λ. Δημητρίου και Α. Σταθόπουλο.)
 • “Real-time traffic volatility forecasting in urban arterial networks.” (2006). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 85th Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C., HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Enhanced dynamic O-D matrix updating using long-term flow information.” (2004). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 83rd Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C., HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • On-line performance measurement models for urban arterial networks.” (2004). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 83rd Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C., HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σκαμπαρδώνη.)
 • “Long-term travel demand forecasting in general dynamic transportation networks.” (2003). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 82nd Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C., HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Real-time dynamic O-D matrix adjustment using simulated and actual link flows in urban-scale networks.” (2003). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 82nd Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C., HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Traffic control and demand profile changes: The case of Athens.” (2002). Εις: Proceedings of the International Federation of Automatic Control 15th World Congress. 19. Επιστημονική επιμέλεια των E.F Camacho, L. Basañez και J.A. de la Puente. Oxford: Elsevier. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Deterministic semi-dynamic network assignment model using transient O-D matrices.” (2002). Εις: Proceedings of the Transportation Research Board 81st Annual Meeting. National Research Council. Washington D.C. HΠΑ. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Σύγκριση μετά-ευρετικών προσεγγίσεων για την εκτίμηση μητρώων ζήτησης σε δίκτυα μεταφορών.” (2002). Πρακτικά 1ου Διεθνές Συνεδρίου για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα. Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών. Αθήνα, 24-36. (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)

Παρουσιάσεις σε άλλα επιστημονικά συνέδρια με δημοσιευμένα πρακτικά

 • “Εργαλεία και προτάσεις για την περιφερειακοποίηση του ΕΣΠΑ.” (2011). Εις: Πρακτικά 9ου Εθνικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Περιφερειακής Επιστήμης, Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα. (Σε συνεργασία με τον Π. Προδρομίδη).
 • “Οικογενειακές δαπάνες για μεταφορές στην Ελλάδα: Διαχρονική εξέλιξη και διαπεριφερειακή διάσταση.” (2009). Εις: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστημονική επιμέλεια των Β. Κοτζαμάνη κ.α. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 287-294.
 • “Δημόσιες επενδυτικές δαπάνες για μεταφορές στην Ελλάδα: Διαχρονική εξέλιξη, διαπεριφερειακή κατανομή και στατιστική ανάλυση.” (2009). Εις: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστημονική επιμέλεια των Β. Κοτζαμάνη κ.α. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 295-302.
 • “Μεταφορές και περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη: Θεωρητικό υπόβαθρο και αναλυτικό πλαίσιο διερεύνησης.” (2009). Εις: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστημονική επιμέλεια των Β. Κοτζαμάνη κ.α. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 313-320.
 • “Αναστοχαστικές επιδράσεις στο χωρικό σχεδιασμό.” (2009). Εις: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστημονική επιμέλεια των Β. Κοτζαμάνη κ.α. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 431-437. (Σε συνεργασία με τον Χ. Τσέκερη.)
 • “Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών: Διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης.” (2009). Εις: Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Επιστημονική επιμέλεια των Β. Κοτζαμάνη κ.α. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 1065-1072. (Σε συνεργασία με την Α. Τσούμα.)

Άλλες επιλεγμένες παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και επιστημονικές συναντήσεις

 • "Advances and challenges in the era of autonomous and connected transportation systems." 5ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο E-Life, Λίμνη Πλαστήρα, Καρδίτσα (Ιούνιος, 2016).
 • "Complex transport effects on regional export patterns." GeComplexity Final Conference of the COST Action: “The EU in the New Complex Geography of Economic Systems: Models, tools and policy evaluation”, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο (Μάιος, 2016).
 • "Imaginary Lines metro network: a vision with possible applications in urban planning." Royal Geographical Society (RGS) and Institute of British Geographers (IBG) Annual International Conference 2015, University of Exeter, Ηνωμένο Βασίλειο (Σεπτέμβριος, 2015). (Σε συνεργασία με την Α. Σουλιώτου).
 • "Interregional trade, market areas and transport hubs." International Transportation Economics Association Annual Conference, Institute of Transport Economics, Πανεπιστήμιο του Όσλο, Νορβηγία (Ιούνιος, 2015).
 • "Interregional freight flows and trade market areas." 54th European Regional Science Association (ERSA) Congress, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία (Αύγουστος 2014).
 • "Ο ρόλος των εμπορευματικών μεταφορών στον αναπτυξιακό σχεδιασμό." Συνέδριο «Η Ελληνική Οικονομία από την Κρίση στην Ανάπτυξη», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος (Απρίλιος, 2014).
 • “Η οικονομική διάσταση των διαδικτυακών παιγνίων.” 2ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης της Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, Θεσσαλονίκη (Απρίλιος, 2011). (σε συνεργασία με την Κ. Μπόνη).
 • “National system-wide transport consumption demand and road pricing models.” LUTS Seminar Series, Laboratory of Urban Transport Systems, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Λοζάνη, Ελβετία (Νοέμβριος, 2010).
 • ”Αερομεταφορές και αερολιμένες στην Ελλάδα: Επενδυτική πολιτική και μακροοικονομικές επιδράσεις.” (2010). Επιστημονικό Συνέδριο «Οι Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο», Ελληνική Αεροπορική Ένωση, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Αθήνα. (Απρίλιος 2010).
 • “O Δαρβίνος και η κοινωνική πολυπλοκότητα. Προεκτάσεις στην υπολογιστική οικονομική επιστήμη.” Επιστημονικό Συνέδριο «Κάρολος Δαρβίνος: Η Ζωή και το Επιστημονικό Έργο του», Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. (Δεκέμβριος 2009). (σε συνεργασία με τους Χ. Τσέκερη και Μ.Ρ.Π. Μουγνάι).
 • “Intra-sectoral competition model of fiscal externalities in Greek government transport investments.” 21ό Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Αθήνα. (Μάιος, 2009.)
 • “Επιστημολογικές εξελίξεις στις κοινωνικές προσομοιώσεις.” 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας, Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος. (Μάιος, 2009.)
 • “Determining patterns of transport market competition by a consumer demand system.” 20ό Εθνικό Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών, Σπέτσες. (Ιούνιος, 2008.)
 • “Μεθοδολογία παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφοριακής κατάστασης αστικών δικτύων χρησιμοποιώντας διαδικασίες δυναμικού καταμερισμού και περιορισμών ζήτησης.” Ημερίδα στις Στρατηγικές Ελέγχου Δικτύων και Φωτεινής Σηματοδότησης, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα (Φεβρουάριος, 2005) (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “Ολοκληρωμένο πλαίσιο δυναμικής εφαρμογής και αξιολόγησης υπηρεσιών παροχής πληροφόρησης βέλτιστης διαδρομής σε αστικές περιοχές.” 2ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών, Αθήνα (Φεβρουάριος, 2004) (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)
 • “On-line dynamic travel demand estimators for metropolitan areas.” UCTC 9th Annual Conference, UCLA, Los Angeles CA, HΠΑ. (February, 2003.)
 • “Analysis of reliability and information degradation of time-dependent O-D matrices in large-scale networks.” Transportation Research Board 82nd Annual Meeting, National Research Council, Washington D.C., HΠΑ. (January, 2003) (Σε συνεργασία με τον Α. Σταθόπουλο.)

  Aναφορές στο επιστημονικό έργο
  Συναφείς δραστηριότητες

Κρίσεις βιβλίων - μονογραφιών

 
Προσκεκλημένος κριτής ερευνητικών προτάσεων

  Κρίσεις εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά


Διοικητικά και οργανωτικά καθήκοντα

 • Αν. Υπεύθυνος Έκδοσης Μηνιαίου Δελτίου Ελληνική Οικονομία (2015)
 • Αν. Υπεύθυνος Έκδοσης Περιοδικού Οικονομικές Εξελίξεις (2015)
 • Μέλος (Αν./Τακτ.) Επιτροπής Μελετών ΚΕΠΕ (2008-2010, 2012-2014)
 • Μέλος Επιτροπής Βιβλιοθήκης ΚΕΠΕ (2008-2009)
 • Μέλος Επιτροπής Προμηθειών ΚΕΠΕ (2013)
 • Μέλος Επιτροπής Επιμέλειας της Ιστοσελίδας του ΚΕΠΕ (2009-2010)
 • Μέλος Ειδικής Επιτροπής Προμηθειών για τη Βιβλιοθήκη ΚΕΠΕ (2007)
 • Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Επιστημονικού Προσωπικού ΚΕΠΕ (2008-2009)

Μέλος σε Συντακτικές Επιτροπές επιστημονικών περιοδικών


Επαγγελματικές ενώσεις

 • Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
 • Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας
 • Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων
 • Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακής Έρευνας
 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Περιφερειακής Επιστήμης (Ελληνικό Τμήμα)
 • Ακαδημία Στρατηγικών Αναλύσεων
 • The Institute of Transport and Logistics, U.K.
 • International Federation of Automatic Control (IFAC)
 • Association of European Operational Research Societies (EURO) - Working Group on Metaheuristics (EU/ME) and Transportation (EWGT)
 • Transportation Research Board (TRB) Network Equilibrium Modeling and Route Choice and Spatial Behavior Subcommittees
 • Transportation Science and Logistics Society of the Institute for Operations Research and the Management Sciences (INFORMS).
 • International Transportation Economics Association (ITEA)
 • Urban Economics Association