ΒΙΒΛΙΑ

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνει περίπου 30.500 τόμους βιβλίων και οι κυριότερες θεματικές κατηγορίες που καλύπτει είναι η Οικονομική Θεωρία, τα Δημόσια Οικονομικά, τα Διεθνή Οικονομικά, η Μακροοικονομία, η Οικονομετρία κ.ά.

 

Το υλικό της Βιβλιοθήκης έχει οργανωθεί βιβλιοθηκονομικά σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα καταλογογράφησης, θεματικής ευρετηρίασης και ταξινόμησης. Η καταλογογράφηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με τους Αγγλοαμερικάνικους Κανόνες Καταλογογράφησης, 2η έκδοση (AACR2, 2η έκδ.). Η θεματική ευρετηρίαση του υλικού γίνεται με βάση τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LIBRARY OF CONGRESS SUBJECT HEADINGS). Η θεματική ταξινόμηση του υλικού γίνεται σύμφωνα με το Δεκαδικό Σύστημα Dewey (DDC). Η ταξιθέτηση του υλικού στα ράφια γίνεται σύμφωνα με το παραπάνω ταξινομικό σύστημα. Εξαίρεση αποτελεί η ταξιθέτηση των περιοδικών, η οποία γίνεται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά.

 

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης και αναζήτησης υλικού στο νέο αυτοματοποιημένο κατάλογο της Βιβλιοθήκης library.kepe.gr.