ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Η συλλογή της βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 850 τίτλους έντυπων περιοδικών εκδόσεων, από τους οποίους οι 90 είναι ενεργές συνδρομές, καθώς επίσης και από 160 σειρές στατιστικών δελτίων.

Επίσης έχει συνδρομή στις παρακάτω ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες:


Καθώς και στο περιοδικό:


Υπάρχει διαθέσιμος κατάλογος των ελληνικών και ξενόγλωσσων περιοδικών που ανήκουν στη συλλογή της βιβλιοθήκης σε έντυπη μορφή.

Επίσης όπου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης σε ηλεκτρονική μορφή δίνεται με σημείωση δίπλα από τον κάθε τίτλο.

Ηλεκτρονικά περιοδικά.

Η Βιβλιοθήκη έχει συνδρομή στις παρακάτω περιοδικές εκδόσεις σε ηλεκτρονική μορφή:

  • Science Direct Government Edition (Περιλαμβάνει περίπου 2.200 τίτλους περιοδικών εκδόσεων του εκδότη Elsevier, με πρόσβαση από το 1995)
  • Handbook in Economics Series (Περιλαμβάνει τη σειρά εκδόσεων Handbooks in Economics του Elsevier, με πρόσβαση από το 2012)