ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για το προσωπικό του ΚΕΠΕ, συνεργάζεται με άλλες βιβλιοθήκες, για πιθανές ανάγκες διαδαvεισμoύ και φωτοτυπιών. Επιπλέον άλλοι ερευνητές, δημόσιοι λειτουργοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές κ.ά., χρησιμοποιούν συχνά τη Βιβλιοθήκη προκειμένου να ενημερωθούν πάνω στις τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, να συλλέξουν στοιχεία και να συμβουλευτούν τα βιβλία και τα περιοδικά της.

 

Οι εξωτερικοί αναγνώστες δεν έχουν δικαίωμα δανεισμού. Μπορούν ωστόσο να κάνουν χρήση της Βιβλιοθήκης και να δανειστούν υλικό για φωτοτύπηση, αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης την ημέρα της επίσκεψής τους (με βάση το Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας).

Η Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ, το Φθινόπωρο του 2012 σε συνεργασία με άλλες οικονομικές Βιβλιοθήκες δημιούργησαν ένα δίκτυο συνεργασίας με την ονομασία “ΔΙ.Ο.ΒΙ.- Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών - H.E.LI.N.- Hellenic Economic Library Network”.

Στόχος του ΔΙ.Ο.ΒΙ είναι η συνεργασία των βιβλιοθηκών-μελών για την ανταλλαγή υπηρεσιών σχετικών με τις συλλογές οικονομικού περιεχομένου, με απώτερο στόχο την ποιοτικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση της κοινότητας των χρηστών τους.