ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Η Βιβλιοθήκη του ΚΕΠΕ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις παρακάτω ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων: