ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Α. Κουτρούλης, Ε. Αθανασίου, Ν. Κ. Κανελλόπουλος, Α. Κώτση, Ι. Χολέζας. 2018. | ISBN 978-960-341-122-2   
E. Αθανασίου, Α. Κουτρούλης. 2018. | ISBN 978-960-341-121-5   
Y. Monogios, E.I. Nitsi, J.N. Anastassakou, I. Cholezas, N.C. Kanellopoulos, R. Karagiannis, I. Konstantakopoulou, V. Lychnaras, Th. Tsekeris. 2016. | ISBN 978-960-341-116-1   
Α. Κώτση, Ε. Αθανασίου, Ν. K. Κανελλόπουλος, Ρ. Καραγιάννη, I. Κατσελίδης. 2016. | ISBN 978-960-341-113-0